Skrócenie terminu składania ofert przetargowych

Mariola Kubicka
27.10.2016 15:19
A A A
skrócenie terminu składanie ofert przetargowych

skrócenie terminu składanie ofert przetargowych (fot. Shutterstock)

Zgodnie z ustawą Pzp skrócenie terminu składanie ofert przetargowych może nastąpić z powodu pilnej potrzeby udzielenia zamówienia.

Pytanie:

W jakich sytuacjach można zastosować art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ? Czy w przypadku, gdy zamawiający unieważnił poprzednie postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i teraz ma bardzo mało czasu do zakończenia obowiązywania umowy, wolno mu skorzystać z tego przepisu, ogłaszając drugi przetarg ? Nadmienię, że przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania na oddziałach szpitalnych.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

Jeśli zamawiający przeprowadził już jedno postępowanie i był zmuszony je unieważnić na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, to wystarczy podać obiektywne powody zmuszające go do skrócenia terminu składania ofert. W takiej sytuacji można uznać, że istnieje pilna potrzeba udzielenia zamówienia.

Artykuł 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp wskazuje przesłanki umożliwiające skrócenie terminu składania ofert z 35 do 15 dni. Należą do nich:

1)  pilna potrzeba udzielenia zamówienia oraz

2)  zasadność skrócenia terminu.

Zobacz także
Ogłoszenia różne