Powierzenie czynności kierownika zamawiającego innej osobie zgodne z nowym Pzp

Andrzela Gawrońska-Baran
05.02.2021 08:00
A A A
Nowa ustawa Pzp

Nowa ustawa Pzp (Fot. Shutterstock)

Kierownik zamawiającego może powierzyć wykonywanie zastrzeżonych przez niego czynności w formie pisemnej.

Pytanie:

W jaki sposób prawidłowo – zgodnie z przepisami nowej ustawy Pzp – kierownik zamawiającego może powierzyć wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności innej osobie? Czy osoba ta musi być pracownikiem zamawiającego?

Odpowiedź:

Kierownik zamawiającego może powierzyć wykonywanie zastrzeżonych przez niego czynności w formie pisemnej.

Zgodnie z art. 52 ust. 2 zdanie drugie nowej ustawy Pzp kierownik zamawiającego może powierzyć pracownikom zamawiającego, w formie pisemnej, wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności, określonych w tym oddziale ustawy. Zatem prawidłową formą powierzenia czynności przez kierownika zamawiającego jest forma pisemna.

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na  www.portalzp.pl

Ogłoszenia różne