Czy przewodniczący komisji przetargowej może wykonywać czynności zastrzeżone dla kierownika zamawiającego?

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior
14.10.2021 08:00
A A A
Komisja przetargowa - ustawa Pzp.

Komisja przetargowa - ustawa Pzp. (Fot.shutterstock)

Ustawa Pzp nie zawiera wyrażonego wprost zakazu łączenia wskazanych funkcji tj. realizacji czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego z funkcją członka komisji przetargowej.

Pytanie:

Czy przewodniczący komisji przetargowej może jednocześnie wykonywać czynności zastrzeżone dla kierownika zamawiającego na podstawie pisemnego upoważnienia? Wówczas może wystąpić sytuacja, że osoba ta podpisze protokół postępowania jako przewodniczący komisji przetargowej i równocześnie go zatwierdzi.

Odpowiedź:

Funkcja członka (w tym przewodniczącego) komisji przetargowej nie powinna być łączona z wykonywaniem czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego na podstawie upoważnienia – w tym samym postępowaniu.

Ustawa Pzp nie zawiera wyrażonego wprost zakazu łączenia wskazanych funkcji tj. realizacji czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego z funkcją członka komisji przetargowej.

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior

Więcej na www.portalzp.pl

Ogłoszenia różne