Partnerzy serwisu:
Kierownik zamawiającego zawsze ma prawo powierzyć zastrzeżone dla siebie czynności wynikające z rozdziału 6 ustawy Pzp innej osobie.

Pytanie:

Czy można w regulaminie komisji przetargowej powierzyć znaczną część czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego np. przewodniczącemu komisji? W starostwie powiatowym zamawiającym jest powiat, kierownikiem zamawiającego jest zarząd powiatu. Sporym utrudnieniem jest zwoływanie zarządu, w sytuacji gdy chcemy wydłużyć termin składania ofert, odpowiedzi na pytania wpływają na zmianę SWZ lub ogłoszenia. Członkowie zarządu nie zawsze są dostępni. Wcześniej wydłużano terminy składania ofert i całą procedurę tak, aby dostosować się do posiedzeń zarządu. Czy kierownik zamawiającego może (w formie uchwały) np. zatwierdzić SWZ, czy lepiej, żeby zatwierdził wypełniony przez pracownika merytorycznego i zatwierdzony przez skarbnika wniosek o wszczęcie postępowania, a samo przeprowadzenie postępowania aż do zatwierdzenia wyboru wykonawcy (czyli opracowanie SWZ, ogłoszenie, odpowiedzi na pytania, badanie ofert itd.) powierzyć przewodniczącemu komisji przetargowej? Obecnie na podstawie uchwały wykonanie jej powierza się przewodniczącemu zarządu, czyli odpowiedzi na pytania i wezwania do uzupełnienia dokumentów itp. podpisywał przewodniczący zarządu, a nie np. przewodniczący komisji przetargowej.

Odpowiedź:

Kierownik zamawiającego zawsze ma prawo powierzyć zastrzeżone dla siebie czynności wynikające z rozdziału 6 ustawy Pzp innej osobie – pracownikowi zamawiającego (art. 52 ust. 2 Pzp). Temu celowi służy stosowne pełnomocnictwo (w formie pisemnej), w którym zarząd powiatu umocuje do podejmowania czynności kierownika zamawiającego inną osobę lub osoby.

Agata Smerd

Więcej na www.portalzp.pl