Partnerzy serwisu:
Zamawiający sektorowi stosują ustawę Pzp, kiedy wartość zamówienia sektorowego jest równa progom unijnym lub od nich wyższa.

Pytanie:

Jesteśmy zamawiającym sektorowym. W związku z wejściem nowej ustawy Pzp zmieniamy regulamin wewnętrzny, według którego udzielamy zamówień poniżej progów unijnych. Do tej pory w regulaminie przyjęliśmy zasadę stosowania m.in. dla trybów, czasu trwania postępowania (7 dni lub 14 dni roboty budowlane) itd. zapisów właściwych dla np. przetargu nieograniczonego poniżej progów oraz trybów właściwych dla postępowań klasycznych poniżej tych wartości. Na chwilę obecną brak już trybu zapytania o cenę. Kierownik zamawiającego upiera się o pozostawienie tego trybu w regulaminie. Tryb ten został wycofany i stąd moje pytanie – czy można pozostawić procedurę, która nie istnieje? Czy powyższy sposób, czyli posługiwanie się zasadami dotyczącymi zamówień poniżej kwot unijnych jest prawidłowy i gwarantuje większą przejrzystość postępowań dla zamawiającego sektorowego? Czy zamawiający sektorowy może/powinien wdrożyć tryb podstawowy, zgodnie z zasadą że dotyczy on postępowań poniżej progów unijnych? Czy w związku z nową ustawą Pzpwykonawcom przysługuje możliwość odwołania w przypadku postępowań realizowanych przez zamawiającego sektorowego na podstawie regulaminu poniżej kwot unijnych?

Odpowiedź:

Zamawiający sektorowi stosują ustawę Pzp, kiedy wartość zamówienia sektorowego jest równa progom unijnym lub od nich wyższa. W innych przypadkach zamawiający sektorowi stosują tylko własne procedury zakupowe. W tych procedurach mogą dowolnie określić sposób, zasady i tryb udzielania zamówień, do których nie stosuje się ustawy Pzp.

Zamawiający sektorowy udziela zamówienia sektorowego zgodnie z ustawą Pzp, jeśli jego wartość przekracza progi unijne.

W przypadku zamówień sektorowych jest to:

  • 428.000 euro, co stanowi równowartość kwoty 1.827.260 zł, w przypadku dostaw lub usług oraz
  • 5.350.000 euro, co stanowi równowartość kwoty 22.840.755 zł, w przypadku robót budowlanych.

Kiedy więc zamówienie sektorowe nie przekracza tych kwot, zamawiający sektorowi nie mają obowiązku stosowania ustawy Pzp. W tym przypadku stosują jedynie własne procedury zakupowe.

Daniel Szczęsny

Więcej na www.portalzp.pl