Partnerzy serwisu:
Stosownie do art. 133 ust. 1 ustawy Pzp do udzielania zamówień sektorowych ustawę Pzp stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa progom unijnym lub je przekracza.

Pytanie:

Czy jako zamawiający sektorowy (nie udzielamy zamówień powyżej progów 5.548.000 euro i 443.000 euro) musimy wprowadzić elektronizację zamówień? Jeśli tak, to czy mamy obowiązek korzystać z platformy komercyjnej czy z mini Portalu? Czy musimy stosować przepisy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach, jeśli nie stosujemy ustawy Pzp?

Odpowiedź:

Zamawiający tzw. sektorowy nie musi wprowadzać elektronizacji w zamówieniach o wartości mniejszej od progów unijnych, ponieważ przy udzielaniu takich zamówień w ogóle nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp.