Partnerzy serwisu:
Jeśli skarbnik gminy jedynie parafuje umowę oraz nie jest kierownikiem zamawiającego, członkiem komisji przetargowej, nie wykonuje czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania, nie ma wpływu na jego wynik, nie udziela zamówienia, to nie jest zobowiązany do składania oświadczeń z art. 56 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

Pytanie:

Czy skarbnik gminy parafujący jedynie umowę w sprawie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia oświadczeń z art. 56 ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp?

Odpowiedź:

Jeśli skarbnik gminy jedynie parafuje umowę oraz nie jest kierownikiem zamawiającego, członkiem komisji przetargowej, nie wykonuje czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania, nie ma wpływu na jego wynik, nie udziela zamówienia, to nie jest zobowiązany do składania oświadczeń z art. 56 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

Oświadczenie o konflikcie interesów, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy Pzp, jak i to z art. 56 ust. 3 ustawy Pzp składają:

  • kierownik zamawiającego,
  • członek komisji przetargowej,
  • inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania po stronie zamawiającego,
  • osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania,
  • osoby udzielające zamówienia.

Justyna Andała-Sępkowska

Więcej na www.portalzp.pl