Czy osoba pełniąca funkcję kierownika zamawiającego może być członkiem komisji przetargowej?

Katarzyna Pyrka
30.07.2020 08:00
A A A
Komisja przetargowa - ustawa Pzp.

Komisja przetargowa - ustawa Pzp. (Fot.shutterstock)

Kierownik zamawiającego pełni szczególną rolę w procesie nadzoru nad postępowaniem przetargowym.

Pytanie:

Czy pracownik, któremu powierzono obowiązki kierownika zamawiającego na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy Pzp, może być jednocześnie członkiem komisji przetargowej? Przepisy ustawy Pzp wprost tego nie zakazują, ale czy na gruncie badania konfliktu interesów nie dochodzi do takiej sytuacji? Proszę o jednoznaczną odpowiedź wraz z podstawą prawną.

Odpowiedź:

Biorąc pod uwagę przepisy ustawy Pzp – w mojej ocenie – pracownik, któremu powierzono obowiązki kierownika zamawiającego, nie powinien być członkiem komisji przetargowej.

Kierownik zamawiającego pełni szczególną rolę w procesie nadzoru nad postępowaniem przetargowym. Odpowiada on za jego przygotowanie i przeprowadzenie. W celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne kierownik zamawiającego powołuje komisję przetargową, która ma status jego zespołu pomocniczego. Kierownik decyduje o składzie komisji przetargowej, realizując posiadane uprawnienia do powoływania i odwoływania jej członków.

Katarzyna Pyrka

Więcej na www.portalzp.pl

Ogłoszenia różne