Jak poprawnie dokonać zmiany umowy z wykonawcą?

Andrzej Grygoruk, radca prawny specjalizujący się m.in. w prawie zamówień publicznych
14.07.2010 06:00
A A A
Pytanie: Czasami zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych. Przykładowo okazuje się, że posadzka z materiału Y będzie lepsza niż posadzka z materiału X. Zamawiający godzi się na to i zastępuje jeden materiał drugim, ewentualnie dopłaca różnicę.

Czy w świetle przepisu art. 144 ustawy Pzp, nakazującego przewidzieć takie sytuacje, prawidłowym zapisem będzie "Dopuszczalne zmiany postanowień zwartej umowy:

- wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych,

- zmiany wynagrodzenia w przypadku: zmiany stawki VAT na materiały budowlane, wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych"?

Odpowiedź: Zapis ten powinien być wzbogacony o określenie warunków planowanych zmian. Innymi słowy dodatkowo powinieneś wskazać:

- co może doprowadzić do wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych,

- które postanowienia umowy będą podlegać zmianom (określić konkretne prawa i obowiązki stron umowy),

- tryb dokonania zmian (ofertowy lub negocjacje) oraz

- ewentualnie konsekwencje niewyrażenia zgody przez wykonawcę na proponowane przez Ciebie zmiany (np. kary umowne).

Przewidzenie możliwości zmiany umowy w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz jest niewystarczające. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, powinieneś wskazać jeszcze warunki takiej zmiany. Warto pamiętać, że nawet spełnienie wymagań z art. 144 ustawy Pzp nie gwarantuje Ci zgodności dokonywanych zmian w umowie z przepisami ustawy Pzp. Nie mogą one bowiem prowadzić do udzielenia nowego zamówienia. Nie mogą rozszerzać czy znacznie zmieniać zakresu zamówienia w stosunku do tego, który został opisany w ogłoszeniu lub siwz ani też znacznie zmieniać wynagrodzenia wykonawcy. Ponadto, planując je, szczególną uwagę zwracaj na to, czy nie wpłyną one na kryteria wyboru danego trybu postępowania określonego w ustawie Pzp lub nie doprowadzą w istocie do manipulacji postępowaniem.

Podstawa prawna: art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

Odpowiedź udzielona: 28 czerwca 2010 r.

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne