Wykonawca

Marek Okniński
02.01.2020 08:05
A A A
Wykonawca

Wykonawca (fot. Shutterstock)

Wykonawca to jeden z uczestników przetargu. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na temat wykonawcy.

Wykonawca - pod tym pojęciem, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (patrz: art. 2 pkt. 11) należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

 

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

 

Słownik Pzp Negocjacje bez ogłoszenia

 

Słownik Pzp Ogłoszenie o przetargu

Zobacz także
Ogłoszenia różne