Nowy termin elektronizacji zamówień publicznych

Marek Okniński
19.07.2019 11:42
A A A
Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Pozasądowe rozwiązywanie sporów (fot. Shutterstock)

Ustawa z dnia 04 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych przewiduje przesunięcie terminu obowiązkowej elektronizacji zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości 30.000 .

Ustawa z dnia 04 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych przewiduje przesunięcie terminu obowiązkowej elektronizacji zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości 30.000 €.

W dotychczas obowiązującym stanie prawnym (ustalonym ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. 1020 ze zm.) z dniem 01 stycznia 2020 roku wszystkie zamówienia publiczne, których wartość przekracza równowartość 30.000 € miały być w formie elektronicznej.

Zmiany wprowadzane ustawą o ograniczaniu zatorów płatniczych skutkują przesunięciem w czasie pełnej elektronizacji zamówień w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość szacunkowa nie przekracza tzw. progów unijnych, z dnia 01 stycznia 2020 roku na dzień 01 stycznia 2021 roku.

                                                                                                            Autor: Marek Okniński