Szkoła na sprzedaż!

Zespół Komunikaty.pl
14.07.2016 09:58
A A A
Szkoła wystawiona na sprzedaż

Szkoła wystawiona na sprzedaż (Miasto Żary)

Burmistrz Miasta Żary ogłosił przetarg na sprzedaż budynków dawnej szkoły. Postępowanie ma charakter nieograniczony. Cena wywoławcza 900.000,00 złotych.

Nieruchomość położona jest na terenie miejscowości Żary przy ulicy Witosa 25 . Całkowita powierzchnia działki wraz z budynkami wynosi 0,8435ha. Oferta sprzedaży dotyczy :

a) budynku głównego (siedziba dawnej szkoły), w którym znajdują się:

- piwnica: 16 pomieszczeń w tym magazyn opału, kotłownia, korytarz,

- partner: biblioteka, holl, korytarz, toalety, magazynek, zaplecze biblioteki,

- I piętro: 4 klasy, gabinet, antresola, korytarz, dyżurka, sekretariat, korytarz, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, kuchnia, archiwum, korytarz, W.C, biuro;

c) budynku sali gimnastycznej: przedsionek, hall, sanitariaty, szatnia, sanitariaty , szatnia , korytarz, sala, magazyn podręczny

Na terenie działki znajdują się liczne drzewa o charakterze parkowym.

Przetarg nieograniczony

Postępowanie ma charakter przetargu ustnego, nieograniczonego. Cena wywoławcza wynosi 900.000,00 złotych. Warunkiem udziału jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 14 września 2016 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żarach. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Architektury i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Żarach, pokój 213b, tel. 068 470 83 19

 

Przetarg w Żarach Sprzedaż szkoły

Zobacz także