Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Ustawa prawo zamówień publicznych precyzyjnie określa prawa i obowiązki zamawiającego oraz ubiegającego się o zamówienie w przetargach publicznych. Każdy zamawiający zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ma obowiązek poinformować o tym w ogłoszeniu o zamówieniu. Powinien on jednocześnie wskazać przepis Ustawy, na podstawie którego prowadzi przetarg, konkurs ofert poprzedzających umowę czy licytację. Korzystanie z wyszukiwarki ogłoszeń na portalu komunikaty.pl umożliwia bieżące śledzenie aktualnych przetargów w ramach zamówień publicznych, zapytań ofertowych i konkursów bez konieczności przeglądania Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych zleceniodawców.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego przy trasie rowerowej Via Ducalis w Górkach Wielkich

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Świadczenie usług weterynaryjnych, całodobowa opieka weterynaryjna dla zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach drogowych - Bielsko-Biała i okolice

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Realizacja specjalistycznych diagnoz dla dzieci będących uczestnikami projektu pn. Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Budowa kładki pieszej wraz z dojściami na rzece Wapienica w Bielsku-Białej

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Bieżące utrzymanie pasa drogowego w zakresie koszenia traw w okresie wiosennym na terenie miasta Bielska-Białej

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Rozbudowa istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o III sektor składowiska zlokalizowanego w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315 d

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Remont 10 lokali mieszkalnych – pustostanów stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 3 części – etap V/ 2024

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Rozbudowa drogi powiatowej 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w gminie Porąbka etap II km 2+460 - 4+702.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Budowa i modernizacja infrastruktury kolejowej (...)" - pełna nazwa znajduje się w dokumentach zamówienia

Przetargi Przetargi na usługi

Jak znaleźć przetargi?

Zleceniodawcami przetargów, których dotyczą ogłoszenia są między innymi urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe czy sądy. Przetargi mają formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W serwisie komunikaty.pl, dla ułatwienia wyszukiwania, zostały one podzielone na: przetargi dotyczące dostaw, przetargi dotyczące usług i przetargi na roboty budowlane. Serwis komunikaty.pl umożliwia bezpłatne, łatwe i szybkie wyszukiwanie ofert ogólnopolskich i lokalnych przetargów.

Dzięki temu, że jesteśmy największą grupą medialną w Polsce, możemy zaoferować najszerszą bazę ogłoszeń dotyczących przetargów z całego kraju. Intuicyjna wyszukiwarka pozwala filtrować wyniki dotyczące przetargów po kryteriach, jakimi są między innymi: województwo, miejscowość, numer zamówienia, data publikacji, data przetargu, tryb postępowania, branża, kategoria ogłoszeniodawcy i wiele innych. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń dotyczących przetargów, konkursów ofert i licytacji, poznasz ich pełną treść. Dzięki codziennym uaktualnieniom serwisu komunikaty.pl, żadne ogłoszenie nie umknie zainteresowanym.