Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Ustawa prawo zamówień publicznych precyzyjnie określa prawa i obowiązki zamawiającego oraz ubiegającego się o zamówienie w przetargach publicznych. Każdy zamawiający zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ma obowiązek poinformować o tym w ogłoszeniu o zamówieniu. Powinien on jednocześnie wskazać przepis Ustawy, na podstawie którego prowadzi przetarg, konkurs ofert poprzedzających umowę czy licytację. Korzystanie z wyszukiwarki ogłoszeń na portalu komunikaty.pl umożliwia bieżące śledzenie aktualnych przetargów w ramach zamówień publicznych, zapytań ofertowych i konkursów bez konieczności przeglądania Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych zleceniodawców.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i faksów na potrzeby jednostek Policji garnizonu opolskiego

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, telefaksów, ploterów, urządzeń wielofunkcyjnych dla 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych drukujących dla Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim (znak sprawy: OA-XVI.272.6.2024).

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Sądu Okręgowego w Płocku, Sądu Rejonowego w Sierpcu oraz Sądu Rejonowego w Gostyninie.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksów należących do prokuratur okręgu kieleckiego.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

Przetargi Przetargi na dostawę

Jak znaleźć przetargi?

Zleceniodawcami przetargów, których dotyczą ogłoszenia są między innymi urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe czy sądy. Przetargi mają formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W serwisie komunikaty.pl, dla ułatwienia wyszukiwania, zostały one podzielone na: przetargi dotyczące dostaw, przetargi dotyczące usług i przetargi na roboty budowlane. Serwis komunikaty.pl umożliwia bezpłatne, łatwe i szybkie wyszukiwanie ofert ogólnopolskich i lokalnych przetargów.

Dzięki temu, że jesteśmy największą grupą medialną w Polsce, możemy zaoferować najszerszą bazę ogłoszeń dotyczących przetargów z całego kraju. Intuicyjna wyszukiwarka pozwala filtrować wyniki dotyczące przetargów po kryteriach, jakimi są między innymi: województwo, miejscowość, numer zamówienia, data publikacji, data przetargu, tryb postępowania, branża, kategoria ogłoszeniodawcy i wiele innych. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń dotyczących przetargów, konkursów ofert i licytacji, poznasz ich pełną treść. Dzięki codziennym uaktualnieniom serwisu komunikaty.pl, żadne ogłoszenie nie umknie zainteresowanym.