Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Ustawa prawo zamówień publicznych precyzyjnie określa prawa i obowiązki zamawiającego oraz ubiegającego się o zamówienie w przetargach publicznych. Każdy zamawiający zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ma obowiązek poinformować o tym w ogłoszeniu o zamówieniu. Powinien on jednocześnie wskazać przepis Ustawy, na podstawie którego prowadzi przetarg, konkurs ofert poprzedzających umowę czy licytację. Korzystanie z wyszukiwarki ogłoszeń na portalu komunikaty.pl umożliwia bieżące śledzenie aktualnych przetargów w ramach zamówień publicznych, zapytań ofertowych i konkursów bez konieczności przeglądania Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych zleceniodawców.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

Partner Logo

MSM „ENERGETYKA” 00-719 Warszawa, ul. Zwierzyniecka 8a, ogłasza rozpoczęcie postępowania przetargowego r 5n/2024

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

MSM „ENERGETYKA” 00-719 Warszawa, ul. Zwierzyniecka 8a, ogłasza rozpoczęcie postępowania przetargowego nr 10/T/2024 (w trybie przetargu nieograniczonego)  

Przetargi Przetargi na roboty budowlane
Partner Logo

MSM „ENERGETYKA”  00-719 Warszawa, ul. Zwierzyniecka 8a, www.msmenergetyka.pl/przetargi ogłasza rozpoczęcie postępowania przetargowego Nr 4/2024

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” w Gdańsku ogłasza przetargi nieograniczone na wymianę ciepłomierzy i wodomierzy

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa środków i sprzętu do utrzymania czystości do SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 13 pakietów

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: "Budowa, przebudowa i adaptacja części budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Korczewie"

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Miasta Garwolina

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Naprawa nawierzchni dróg gruntowych kamieniem tłuczonym na terenie Gminy Stęszew w 2024 roku z materiału Wykonawcy – część 2

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa i remont części piwnic, niskiego i wysokiego parteru w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu wraz z rozbudową części podziemnej (...)

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Naprawa dachu hali sportowej Olimpijczyk w Toruniu

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

Jak znaleźć przetargi?

Zleceniodawcami przetargów, których dotyczą ogłoszenia są między innymi urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe czy sądy. Przetargi mają formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W serwisie komunikaty.pl, dla ułatwienia wyszukiwania, zostały one podzielone na: przetargi dotyczące dostaw, przetargi dotyczące usług i przetargi na roboty budowlane. Serwis komunikaty.pl umożliwia bezpłatne, łatwe i szybkie wyszukiwanie ofert ogólnopolskich i lokalnych przetargów.

Dzięki temu, że jesteśmy największą grupą medialną w Polsce, możemy zaoferować najszerszą bazę ogłoszeń dotyczących przetargów z całego kraju. Intuicyjna wyszukiwarka pozwala filtrować wyniki dotyczące przetargów po kryteriach, jakimi są między innymi: województwo, miejscowość, numer zamówienia, data publikacji, data przetargu, tryb postępowania, branża, kategoria ogłoszeniodawcy i wiele innych. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń dotyczących przetargów, konkursów ofert i licytacji, poznasz ich pełną treść. Dzięki codziennym uaktualnieniom serwisu komunikaty.pl, żadne ogłoszenie nie umknie zainteresowanym.