Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Ustawa prawo zamówień publicznych precyzyjnie określa prawa i obowiązki zamawiającego oraz ubiegającego się o zamówienie w przetargach publicznych. Każdy zamawiający zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ma obowiązek poinformować o tym w ogłoszeniu o zamówieniu. Powinien on jednocześnie wskazać przepis Ustawy, na podstawie którego prowadzi przetarg, konkurs ofert poprzedzających umowę czy licytację. Korzystanie z wyszukiwarki ogłoszeń na portalu komunikaty.pl umożliwia bieżące śledzenie aktualnych przetargów w ramach zamówień publicznych, zapytań ofertowych i konkursów bez konieczności przeglądania Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych zleceniodawców.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Prowadzenie i obsługa bankowa budżetu Powiatu Kutnowskiego oraz podległych mu jednostek i służb powiatowych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Powiatu Kutnowskiego

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: „Rewaloryzacja dawnego założenia „Gaju Bohaterów” przy zbiorniku Kwadratówka na terenie Parku Wolności w Brzegu” – II postępowanie.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: "Przebudowa ul. Poprzecznej" - 2 części.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000,00 zł

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Remont kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, dzwonnicy wraz z remontem, utwardzeniem terenu, ogrodzenia w Zadusznikach.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Kompleksowe usługi bankowe na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. obejmujące obsługę rachunku bieżącego oraz udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżąc(...)

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2024 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej „Grota” w Świętochłowicach

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łęczyca oraz jednostek organizacyjnych Gminy Łęczyca w okresie od 01.06.2024 r. do 31.05.2027 r”.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Udzielenie Gminie kredytu długoterminowego w wys. 1.300.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Przetargi Przetargi na usługi

Jak znaleźć przetargi?

Zleceniodawcami przetargów, których dotyczą ogłoszenia są między innymi urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe czy sądy. Przetargi mają formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W serwisie komunikaty.pl, dla ułatwienia wyszukiwania, zostały one podzielone na: przetargi dotyczące dostaw, przetargi dotyczące usług i przetargi na roboty budowlane. Serwis komunikaty.pl umożliwia bezpłatne, łatwe i szybkie wyszukiwanie ofert ogólnopolskich i lokalnych przetargów.

Dzięki temu, że jesteśmy największą grupą medialną w Polsce, możemy zaoferować najszerszą bazę ogłoszeń dotyczących przetargów z całego kraju. Intuicyjna wyszukiwarka pozwala filtrować wyniki dotyczące przetargów po kryteriach, jakimi są między innymi: województwo, miejscowość, numer zamówienia, data publikacji, data przetargu, tryb postępowania, branża, kategoria ogłoszeniodawcy i wiele innych. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń dotyczących przetargów, konkursów ofert i licytacji, poznasz ich pełną treść. Dzięki codziennym uaktualnieniom serwisu komunikaty.pl, żadne ogłoszenie nie umknie zainteresowanym.