Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Ustawa prawo zamówień publicznych precyzyjnie określa prawa i obowiązki zamawiającego oraz ubiegającego się o zamówienie w przetargach publicznych. Każdy zamawiający zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ma obowiązek poinformować o tym w ogłoszeniu o zamówieniu. Powinien on jednocześnie wskazać przepis Ustawy, na podstawie którego prowadzi przetarg, konkurs ofert poprzedzających umowę czy licytację. Korzystanie z wyszukiwarki ogłoszeń na portalu komunikaty.pl umożliwia bieżące śledzenie aktualnych przetargów w ramach zamówień publicznych, zapytań ofertowych i konkursów bez konieczności przeglądania Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych zleceniodawców.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, serwera plików z dyskami, komputerów przenośnych z oprogramowaniem biurowym oraz zestawu prezentacyjnego”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa komputerów przenośnych – laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla jednostek oświatowych Gminy Miasta Gdańska

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa przełączników sieciowych wraz z oprzyrządowaniem dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa sprzętu komputerowego – mobilne stacje robocze z akcesoriami i oprogramowaniem do analiz wyników.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu Zajrzyj w głąb siebie

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa sprzętu komputerowego do Starostwa Powiatowego w Łobzie

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa i montaż wagi najazdowej wraz z osprzętem na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pielgrzymce

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Modernizacja systemu kontroli dostępu SKD w budynku Oddziału ZUS w Wałbrzychu przy ul. Kasztanowej 1.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Cyfryzacja usług medycznych poprzez modernizację infrastruktury teleinformatycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

Przetargi Przetargi na dostawę

Jak znaleźć przetargi?

Zleceniodawcami przetargów, których dotyczą ogłoszenia są między innymi urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe czy sądy. Przetargi mają formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W serwisie komunikaty.pl, dla ułatwienia wyszukiwania, zostały one podzielone na: przetargi dotyczące dostaw, przetargi dotyczące usług i przetargi na roboty budowlane. Serwis komunikaty.pl umożliwia bezpłatne, łatwe i szybkie wyszukiwanie ofert ogólnopolskich i lokalnych przetargów.

Dzięki temu, że jesteśmy największą grupą medialną w Polsce, możemy zaoferować najszerszą bazę ogłoszeń dotyczących przetargów z całego kraju. Intuicyjna wyszukiwarka pozwala filtrować wyniki dotyczące przetargów po kryteriach, jakimi są między innymi: województwo, miejscowość, numer zamówienia, data publikacji, data przetargu, tryb postępowania, branża, kategoria ogłoszeniodawcy i wiele innych. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń dotyczących przetargów, konkursów ofert i licytacji, poznasz ich pełną treść. Dzięki codziennym uaktualnieniom serwisu komunikaty.pl, żadne ogłoszenie nie umknie zainteresowanym.