Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Baza przetargów komunikaty.pl zawiera prawie kompletne zestawienie zamówień publicznych, jakie ukazują się na terenie Polski. To gwarancja, że nie pominą Państwo żadnej interesującej oferty. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dziedziny gospodarki i codziennie aktualizujemy ofertę.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: „Adaptacja poddasza w budynku A w kompleksie 1168 przy ul. Dwernickiego 1 na potrzeby Regionalnego Centrum Informatyki Bydgoszcz” – zadanie 11837.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów, terenów i mienia Politechniki Bydgoskiej

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Przebudowa ulicy Przemyskiej wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w obszarze działek o nr ew. 158/4, 33/31, 33/32 obręb 42 oraz nr ew. 173/2, 172/1 obręb 36 w Bydgoszczy

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Utrzymanie fontann i tężni na terenie Miasta Bydgoszczy

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: „Świadczenie usługi polegającej na renowacji trawiastych nawierzchni boisk piłkarskich Bydgoskiego Centrum Sportu”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy (siedziby oraz jego Oddziałów w Toruniu, Włocławku i Inowrocławiu)

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Odnowa nawierzchni DW 538 na odc. Goczałki – granica województwa od km 25+477 do km 27+203, dł. 1,726 km

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Odnowa nawierzchni DW 240 na odc. Błądzim – Franciszkowo od km 51+722 do km 53+403, dł. 1,681 km

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Zakup akcesoriów do instrumentów muzycznych dla Opery Nova w Bydgoszczy

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTU WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W BYDGOSZCZY

Przetargi Przetargi na dostawę

Jak znaleźć przetargi?

Każdego dnia instytucje z całego kraju uruchamiają nowe przetargi w ramach zamówień publicznych czy zapytań ofertowych. Mają one formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą podzielonych przez nas na: dostaw, usług i roboty budowlane. Zleceniodawcami są m.in. urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe, sądy i komornicy. Ręczne poszukiwanie postępowań na stronach urzędowych czy prywatnych instytucji jest jednak bardzo czasochłonne i trudne. Monitorowanie na bieżąco informacji dostępnych np. w Biuletynie Informacji Publicznej, może być niemożliwe przy codziennych obowiązkach zawodowych.

Dzięki serwisowi Komunikaty.pl znacznie łatwiej poznają Państwo oferty ogólnopolskich i lokalnych przetargów. To kompletna baza, która ma intuicyjną wyszukiwarkę. Mogą Państwo ograniczyć wyniki wyłącznie do tych interesujących dla was. Możliwości filtrowania jest wiele, m.in. branża, data publikacji czy złożenia dokumentacji, lokalizację inwestora i realizacji przetargu oraz kategoria ogłoszeniodawcy. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń i wybraniu interesującego, poznasz najważniejsze informacje i jego pełną treść.