Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Baza przetargów komunikaty.pl zawiera prawie kompletne zestawienie zamówień publicznych, jakie ukazują się na terenie Polski. To gwarancja, że nie pominą Państwo żadnej interesującej oferty. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dziedziny gospodarki i codziennie aktualizujemy ofertę.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Dostawa protez głosowych dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa Przedszkola Samorządowego na dz. nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Sortowanie odpadów komunalnych na terenie Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Inowrocławiu przy ul. Bagiennej 77.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Przeglądy techniczne, naprawy bieżące, okresowa obsługa techniczna oraz remonty główne pojazdów i sprzętu mechanicznego.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław – etap II

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Słońsko

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Wykonanie usług napraw i konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazowych w budynkach komunalnych Miasta Inowrocławia

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Inowrocław

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa sadzonek kwiatów do obsady letniej na teren Miasta Inowrocławia, Parku Solankowego oraz miejsc pamięci Narodowej

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych”

Przetargi Przetargi na dostawę

Jak znaleźć przetargi?

Każdego dnia instytucje z całego kraju uruchamiają nowe przetargi w ramach zamówień publicznych czy zapytań ofertowych. Mają one formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą podzielonych przez nas na: dostaw, usług i roboty budowlane. Zleceniodawcami są m.in. urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe, sądy i komornicy. Ręczne poszukiwanie postępowań na stronach urzędowych czy prywatnych instytucji jest jednak bardzo czasochłonne i trudne. Monitorowanie na bieżąco informacji dostępnych np. w Biuletynie Informacji Publicznej, może być niemożliwe przy codziennych obowiązkach zawodowych.

Dzięki serwisowi Komunikaty.pl znacznie łatwiej poznają Państwo oferty ogólnopolskich i lokalnych przetargów. To kompletna baza, która ma intuicyjną wyszukiwarkę. Mogą Państwo ograniczyć wyniki wyłącznie do tych interesujących dla was. Możliwości filtrowania jest wiele, m.in. branża, data publikacji czy złożenia dokumentacji, lokalizację inwestora i realizacji przetargu oraz kategoria ogłoszeniodawcy. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń i wybraniu interesującego, poznasz najważniejsze informacje i jego pełną treść.