Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Ustawa prawo zamówień publicznych precyzyjnie określa prawa i obowiązki zamawiającego oraz ubiegającego się o zamówienie w przetargach publicznych. Każdy zamawiający zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ma obowiązek poinformować o tym w ogłoszeniu o zamówieniu. Powinien on jednocześnie wskazać przepis Ustawy, na podstawie którego prowadzi przetarg, konkurs ofert poprzedzających umowę czy licytację. Korzystanie z wyszukiwarki ogłoszeń na portalu komunikaty.pl umożliwia bieżące śledzenie aktualnych przetargów w ramach zamówień publicznych, zapytań ofertowych i konkursów bez konieczności przeglądania Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych zleceniodawców.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową odcinka DW 966 w m. Zagórzany

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Poprawa infrastruktury sportowej w COS-OPO w Zakopanem – przebudowa stadionu l.a. etap – I przygotowanie terenu pod budowę

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa medycznych środków materiałowych – komponentów do IPMed

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr 580282 K Stary Wiśnicz – Kobyle na dz. 1473/1 w Starym Wiśniczu

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową odcinka DW 966 w m. Zagórzany

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Przebudowa mostu w ciągu DP nr 1899K ul. Lipowa w m. Piotrowice, gm. Przeciszów”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową odcinka DW 966 w m. Zagórzany

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: dostawa wyposażenia i sprzętu medycznego do pracowni umiejętności pielęgniarstwa Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa zrębki drzewnej w sezonie grzewczym 2024/2025 do budynków administrowanych przez Miasto i Gminę Czarny Dunajec oraz Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Budowa przewiązki komunikacyjnej stanowiącej połączenie budynku Szkoły Podstawowej z budynkiem sali sportowej” - w formule zaprojektuj i wybuduj

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

Jak znaleźć przetargi?

Zleceniodawcami przetargów, których dotyczą ogłoszenia są między innymi urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe czy sądy. Przetargi mają formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W serwisie komunikaty.pl, dla ułatwienia wyszukiwania, zostały one podzielone na: przetargi dotyczące dostaw, przetargi dotyczące usług i przetargi na roboty budowlane. Serwis komunikaty.pl umożliwia bezpłatne, łatwe i szybkie wyszukiwanie ofert ogólnopolskich i lokalnych przetargów.

Dzięki temu, że jesteśmy największą grupą medialną w Polsce, możemy zaoferować najszerszą bazę ogłoszeń dotyczących przetargów z całego kraju. Intuicyjna wyszukiwarka pozwala filtrować wyniki dotyczące przetargów po kryteriach, jakimi są między innymi: województwo, miejscowość, numer zamówienia, data publikacji, data przetargu, tryb postępowania, branża, kategoria ogłoszeniodawcy i wiele innych. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń dotyczących przetargów, konkursów ofert i licytacji, poznasz ich pełną treść. Dzięki codziennym uaktualnieniom serwisu komunikaty.pl, żadne ogłoszenie nie umknie zainteresowanym.