Negocjacje bez ogłoszenia

Marek Okniński
02.01.2020 , aktualizacja: 29.06.2015 16:21
A A A
Negocjacje bez ogłoszenia

Negocjacje bez ogłoszenia (fot. Shutterstock)

Negocjacje bez ogłoszenia to jeden z trybów udzielania zamówień publicznych. Poniżej szczegóły dotyczące wymogów ustawowych negocjacji bez ogłoszenia.
Negocjacje bez ogłoszenia - to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami , a następnie zaprasza ich do składania ofert. Decyzja, który wykonawca zostanie zaproszony do udziału w negocjacjach zależy wyłącznie od decyzji zamawiającego. W trybie negocjacji bez ogłoszenia zamawiający ma uprawnienie do samodzielnego wyznaczania terminów związanych z poszczególnymi etapami prowadzonego postępowania.

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik PzpPzp w pigułce Przetarg ograniczonyPzp w pigułce Przetarg nieograniczonyZobacz także