Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2020]

Marek Okniński
08.01.2018 , aktualizacja: 20.02.2020 12:41
A A A
Kary za zwłokę w realizacji zamówienia publicznego

Kary za zwłokę w realizacji zamówienia publicznego (Agencja Gazeta)

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych. Przedstawiamy szczegóły dotyczące obowiązywania progów stosowania Pzp.

Postępowania ogłoszone od dnia 01 stycznia 2020 r. podlegają pod nowe przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych, które zostały ustalone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2479).

Przepisy rozporządzenia określają nowe, wyższe progi stosowania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, których wartość jest wyższa niż tzw. progi unijne określone na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Nowe progi stosowania Pzp

Na podstawie wskazanego powyżej rozporządzenia od dnia 01 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana w odniesieniu do zamawiających, których dotychczas obowiązywał próg:

- 139.000 € przy zamówieniach na dostawy lub usługi nowy próg wynosi 144.000 €,

- 5.350.000 € przy zamówieniach na roboty budowlane - nowy próg wynosi 5.548.000 €.

Wskazane powyżej progi dotyczą zamawiających należących do sektora finansów publicznych, np. ministerstwa, urzędy wojewódzkie i ich jednostki organizacyjne.

W odniesieniu do zamawiających z sektora samorządowego (np. urzędy marszałkowskie, urzędy miast, starostwa powiatowe i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki kultury) progi zostały podniesione z dotychczas obowiązujących:

- 214.000 € przy zamówieniach na dostawy lub usługi do 221.000 €,

- 5.350.000 € przy zamówieniu na roboty budowlane do 5.548.000 €.

Również w odniesieniu do zamawiających sektorowych podniesiono dotychczas obowiązujące progi odpowiednio:

- dla dostaw lub usług do wysokości 428.000 €

- dla robót budowlanych do wysokości 5.548.000 €.

Jednocześnie należy zauważyć, że określony w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych próg 30.000 € po przekroczeniu którego powstaje obowiązek stosowania wskazanej ustawy nie ulega zmianie.

Zobacz także