Zamawiający powinien dokonać kwalifikacji zamówień za pomocą tożsamości podmiotowej, rzeczowej i czasowej

Andrzela Gawrońska -Baran
25.02.2015 10:00
A A A
Według ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie ma potrzeby szacowania łącznie wartości wszystkich wymienionych zamówień.

Według ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie ma potrzeby szacowania łącznie wartości wszystkich wymienionych zamówień. (Fot.shutterstock)

Według zapisów w ustawie Prawo Zamówień Publicznych w przypadku udzielania zamówień objętych jednym projektem współfinansowanym ze środków unijnych trzeba ustalić, czy projekt obejmuje jedno zamówienie w rozumieniu Pzp czy też kilka odrębnych zamówień.

Pytanie:

W budżecie projektu unijnego przewidziane są następujące zadania:

- Przygotowanie, opracowanie graficzne,

- Druk materiałów - promocyjnych,

- Wykonanie materiałów promocyjnych - gadżety,

- Przygotowanie, opracowanie graficzne,

- Druk (publikacja) i dystrybucja materiałów informacyjno- promocyjnych,

- Prowadzenie stron internetowych,

- Przygotowanie artykułów sponsorowanych i wykup powierzchni w prasie,

- Współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie przekazywania informacji

- Reklamy na bilbordach i na środkach komunikacji miejskiej

Wartością szacunkową jest wspólna wartość, czy może każde działanie należy oszacować osobno?

Odpowiedź:

Nie ma potrzeby szacowania łącznie wartości wszystkich wymienionych zamówień.

W przypadku udzielania zamówień objętych jednym projektem współfinansowanym ze środków unijnych trzeba ustalić, czy projekt obejmuje jedno zamówienie w rozumieniu Pzp czy też kilka odrębnych zamówień.

Rodzaje tożsamości

Zamawiający powinien dokonać kwalifikacji zamówień posługując się tradycyjnie kryteriami tj. podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne zamówienia, tożsamość czasowa zamówienia, możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.

Odrębne zamówienia

Biorąc pod uwagę powyższe oraz podane w pytaniu przedmioty zamówienia, w ramach przedmiotowego projektu unijnego zamawiający mógłby udzielić kilku odrębnych zamówień według ich odrębnego oszacowania i odpowiadających temu przepisów ustawy Pzp. Przykładowo (kierując się tylko podaną nazwą, bez znajomości szczegółów) jedno zamówienie mogłoby obejmować: przygotowanie, opracowanie graficzne, druk materiałów-promocyjnych, przygotowanie; opracowanie graficzne, druk (publikacja) i dystrybucja materiałów informacyjno- promocyjnych. Drugie zamówienie: wykonanie materiałów promocyjnych - gadżety. Trzecie zamówienie: prowadzenie stron internetowych. Czwarte zaś: przygotowanie artykułów sponsorowanych i wykup powierzchni w prasie, z ewentualnym zsumowaniem z reklamą na bilbordach i na środkach komunikacji miejskiej (ale tu już można mieć wątpliwości co do ustalania odrębnie wartości zamówienia nie znając dokładnie wszystkich okoliczności sprawy). Zobacz: Zamawiający oceniając ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert może żądać tylko wyjaśnień

Podstawa prawna:

- art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

Zobacz także
Ogłoszenia różne