Czy zamówienie na tonery do drukarek i nośniki danych można przeprowadzić w jednym postępowaniu?

Klaudyna Saja *
05.01.2011 06:00
A A A
Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości, a ponadto ma obowiązek oszacowania zamówienia z należytą starannością.

Pytanie

Czy tonery do drukarek laserowych to ten sam przedmiot zamówienia co nośniki danych? Czy należałoby to wykazać w jednej siwz lub potraktować jako odrębny przedmiot zamówienia?

Odpowiedź

Materiały eksploatacyjne takie jak tonery do drukarek i nośniki danych (m.in. kasety magnetofonowe, płyty CD, dyskietki) należy zamówić w jednym postępowaniu o zamówienie publiczne.

Wyjaśnienie

Z jednym zamówieniem masz do czynienia, jeżeli występuje:

- tożsamość przedmiotowa zamówienia,

- tożsamość czasowa zamówienia (a więc czy przewidziałeś na dany rok, albo w ramach jednego projektu, całość zamówienia, które masz do zrealizowania w danym czasie, tj. tonery do drukarek i nośniki danych),

- możliwość zrealizowania całego zamówienia przez jednego wykonawcę (czy u jednego wykonawcy dostępne są standardowo tonery i nośniki danych).

Jeśli wszystkie powyższe przesłanki zostaną spełnione, to masz do czynienia z jednym zamówieniem.

Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości, a ponadto ma obowiązek oszacowania zamówienia z należytą starannością. A zatem analizując powyższe punkty można stwierdzić, że zakup materiałów eksploatacyjnych takich jak tonery do drukarek i nośniki danych (m.in. kasety magnetofonowe, płyty CD, dyskietki) jest jednym zamówieniem. Tego rodzaju zamówienia publiczne powinieneś oszacować łącznie i uwzględnić w jednej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podstawa prawna: art. 32 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm).

* Autorka jest prawnikiem, redaktorem publikacji o tematyce związanej z zamówieniami publicznymi.

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne