SIWZ

Marek Okniński
02.01.2020 08:13
A A A
SIWZ

SIWZ (fot.Shutterstock)

Siwz to jeden z podstawowych dokumentów związanych z procedurą przetargowa w Pzp. Poniżej znajdziesz wszystkie potrzebne informacje na temat siwz.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz - specyfikacja) - podstawowy dokument w procedurze przetargowej. Treść siwz zawiera wszystkie wymogi zamawiającego związane z udzielanym zamówieniem. Ze względu na określone przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych terminy związane np. z możliwością zadawania pytań do treści siwz, wykonawcy zainteresowani ubieganiem się o uzyskanie zamówienia publicznego powinni niezwłocznie po upublicznieniu treści SIWZ przez zamawiającego zapoznać się z zapisami w niej zawartymi. W przetargu nieograniczonym pełna treść SIWZ (wraz ze wszystkimi załącznikami) zawsze musi być zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

 

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

 

Słownik Pzp Rażąco niska cena

 

Słownik Pzp Tryby zamówień publicznych

Zobacz także
Ogłoszenia różne