Podstawowy tryb udzielania zamówień

Marek Okniński
02.01.2020 08:25
A A A
Podstawowy tryb udzielania zamówień

Podstawowy tryb udzielania zamówień (fot.Shutterstock)

Ustawa Pzp rozróżnia dwa podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych. O ich szczegółach przeczytasz poniżej.

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych tryb podstawowy to tryb którego zastosowanie nie wymaga spełnienia żadnych dodatkowych przesłanek uzasadniających wybór tego trybu. Decyzję o wyborze trybu w którym udzielane jest zamówienie publiczne podejmuje zamawiający. Tryby podstawowe określone w ustawie PZP to: przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony.

 

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

 

Słownik Pzp Przetarg nieograniczony

 

Słownik Pzp Przetarg ograniczony

Zobacz także
Ogłoszenia różne