Zamawiający

Marek Okniński
02.01.2020 08:03
A A A
Zamawiający

Zamawiający (fot.Shutterstock)

Zamawiający to jeden z najważniejszych uczestników procedury przetargowej. Definicje terminu zamawiający znajdziesz poniżej.

Zamawiający - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy;

 

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

 

Pzp w pigułce Przetarg

 

Pzp w pigułce Wykonawca

Zobacz także
Ogłoszenia różne