Wzór wniosku o udostępnienie ofert konkurencji

Marek Okniński
19.05.2014 09:35
A A A
Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do zapewnienia jawności procedur zmierzających do wyboru wykonawcy zamówienia publicznego.

Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do zapewnienia jawności procedur zmierzających do wyboru wykonawcy zamówienia publicznego. (Fot. Shutterstock)

Zobacz wzór wniosku o wgląd w oferty złożone w postępowaniu przetargowym przez podmioty ubiegające się o uzyskanie danego zamówienia publicznego.

Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do zapewnienia jawności procedur zmierzających do wyboru wykonawcy zamówienia publicznego. Jednym z przejawów zasady jawności jest jawność ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty złożone w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia. Wobec powyższego każdy zainteresowany (ustawa nie ogranicza jawności ofert tylko do innych uczestników przetargu) może zapoznać się z ich treścią.

Procedury udostępniania złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego precyzuje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458).

Zgodnie z § 5 ust. 1 wskazanego rozporządzenia zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek zainteresowanego podmiotu.

Ponieważ oferty przetargowe stanowią załącznik do protokołu uzyskanie wglądu w ich treść wymaga złożenia stosownego wniosku do zamawiającego.

Zobacz: Wniosek o wgląd w oferty złożone w postępowaniu przetargowym >>