Partnerzy serwisu:
Kurs euro w zamówieniach publicznych różni się od tego podawanego przez NBP.

Kurs euro w zamówieniach publicznych jest stały, tzn. ustalany na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata. Kurs ten stanowi podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego.

Od 1 stycznia 2012 obowiązuje nowy kurs euro w zamówieniach publicznych.* Stały kurs złotego w stosunku do euro wynosi 4,0196 PLN.

Oznacza to, że w stosunku do zamówień, których wartość przekracza 56.274,40 zł netto stosuję się ustawę Prawo zamówień publicznych.**

Wskazany powyżej kurs będzie obowiązywał najprawdopodobniej do grudnia 2013 r.

W konsekwencji progi stosowania procedur udzielania zamówień publicznych wynoszą:

14.000 = 56.274,40 zł. netto.

130.000 = 522.548,00 zł. netto.

200.000 = 803.920,00 zł. netto.

5.000.000 = 20.098.000,00 zł. netto.

* Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1650).

** Na mocy art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Sprawdź definicję terminu Kurs euro stworzoną przez Pzp Kurs euro w słowniku Pzp

Poradnik przedsiębiorcy:

Część I: Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach?

Część III: Przetarg nieograniczony - wszystko co musisz wiedzieć

Cześć IV: Jak startować w przetargu ograniczonym?

Cześć V: Opis przedmiotu zamówienia - przykłady złych praktyk Cześć VI: Jak złożyć ofertę równoważną? Cześć VII: Warunki udziału w przetargu: czego może żądać zamawiający? Cześć VIII: Pełnomocnictwo do podpisania oferty (WZÓR) Część IX: Umowa konsorcjum (WZÓR) Część X: Co może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa? Część XI: Zasady uzupełniania ofert o brakujące dokumenty