Partnerzy serwisu:
Zabytkowy zespół pałacowy obejmujący: dwór, budynki folwarczne oraz park z dwoma stawami został wystawiony na sprzedaż w trybie postępowania z wolnej ręki. Cena wywoławcza wynosi 257.000 złotych.

Kompleks pałacowy znajdujący się na terenie wsi Kalinowice Górne, gmina Ziębice, należący do A.S.M Hotele w wyniku toczącego się postępowania upadłościowego został wystawiony na sprzedaż. W skład zespołu pałacowego wchodzą: dworek, budynki folwarczne, park oraz dwa stawy. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 4,5800 ha. Budynek dworku został objęty programem ochrony zabytków. Toczące się postępowanie jest prowadzone w trybie sprzedaży z wolnej ręki. Cena wywoławcza wynosi 257.000 złotych. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości ceny wywoławczej. Oferty sprzedaży można składach w biurze syndyka do dnia rozstrzygnięcia postępowania - 3 marca 2016.

 • Przedłużenie terminu związania ofertą

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający określa termin związania ofertą złożoną przez wykonawcę zamówienia publicznego ofertą. Swoboda zamawiającego jest jednak ograniczona.
  Przedłużenie terminu związania ofertą
 • Zmiany w Pzp w 2016 roku

  Zamówienia publiczne
  Zespół komunikaty.pl
  Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują nowe przepisy regulujące postępowania z zakresu Pzp.
  Pzp
 • Szacowanie wartości zamówień

  Przetargi krok po kroku
  Mariola Kubicka
  Jedną z pierwszych czynności w postępowaniu przetargowym jaką musi wykonać zamawiający, po określeniu przedmiotu zamówienia, jest czynność szacowania wartości zamówienia.
  Szacowanie wartości zamówień
 • Roboty budowlane

  Przetargi krok po kroku
  Ksenia Latos
  Na podstawie przepisów Pzp, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
  Roboty budowlane