Partnerzy serwisu:
16 maja w Warszawie odbędzie się X Konferencja Zamówień Publicznych. Głównym tematem poruszanym podczas wystąpień ekspertów będą zmiany, jakie zostały wprowadzone do polskiego systemu zamówień publicznych w 2016 roku.

16 maja 2016 w Warszawie odbędzie się X edycja Konferencji Zamówień Publicznych. Organizatorem tego wydarzenia jest Wolters Kluwer S.A. Podczas konferencji specjaliści z zakresu Prawa zamówień publicznych będą omawiać zmiany jakie nastąpiły w tyk roku w polskim prawie w związku z obowiązkiem wdrożenia przepisów UE. Konferencja jest skierowana przede wszystkim do pracowników działów zamówień publicznych, prawników z specjalizujących się w prawie zamówień publicznych oraz firm pełniących rolę wykonawców podczas przetargów.

Podczas X Konferencji Zamówień Publicznych zostaną poruszone między innymi następujące kwestie:

nowe zasady postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

proces przygotowania dokumentów przetargowych

tryby udzielania zamówień publicznych

przesłanki wykluczenia wykonawcy z przetargu

wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

zmiany w umowach i po ich zawarciu

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia : JEDZ już obowiązuje

 • Hotel z Centrum SPA wystawione na sprzedaż

  Zamówienia publiczne
  Zespół Komunikaty.pl
  28 kwietnia w Kłodzku odbędzie się licytacja hotelu Dwór Elizy wraz z Centrum Profesjonalnej Odnowy Biologicznej i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych. Suma oszacowania wynosi 20 884 847,73 zł.
  Hotel z odnowy biologicznej wystawiony na sprzedaż
 • Przetarg na budowę tunelu w Świnoujściu

  Zamówienia publiczne
  Zespół Komunikaty.pl
  Powstanie tunel łączący Świnoujście z południem kraju. GDDKiA ogłosiła przetarg na budowę tunelu drogowego pod Świną.
  Przetarg w Świnoujściu
 • Pensjonat w Wiśle od PEKAO S.A.

  Zamówienia publiczne
  Zespół komunikaty.pl
  Bank PEKAO S.A. ogłosił przetarg nieograniczony na uzyskanie prawa użytkowania wieczystego działek z zabudowaniami na terenie Wisły. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium.
  Działki w Wiśle
 • Działka przy zbiorniku wodnym "Topola"

  Zamówienia publiczne
  Zespół komunikaty.pl
  Przetarg na sprzedaż działki w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika wodnego "Topola" w województwie dolnośląskim. Teren nieruchomości może zostać wykorzystany do zabudowy usługowej, w tym turystyki i rekreacji.
  Działka nad zbiornikiem wodnym Topola