Partnerzy serwisu:
Zgodnie z przepisami ustawy Pzp zamawiaj帷y ma obowi您ek publikacji og這szenia o przetargu w swojej siedzibie.

Ustawa Pzp obliguje zamawiającego aby ogłoszenia o przetargu zamieszczał między innymi miejscu powszechnie dostępnym w swojej siedzibie. Przyjęło się, że wskazane wymogi spełniane są przez tablice ogłoszeń. Jednak w świetle obowiązujących przepisów. zamawiający może umieszczać treść ogłoszeń o przetargach oraz ich wyniku na elektronicznej tablicy informacyjnej.

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Siedziba zamawiającego

Siedzibą zamawiającego, w której ma być zamieszczone ogłoszenie o przetargu czy też o wyborze oferty najkorzystniejszej, jest budynek, w którym zamawiający prowadzi swoją działalność, a miejscem powszechnie dostępnym w tej siedzibie, jest miejsce, do którego osoby niebędące pracownikami zamawiającego mają swobodny dostęp, tj. bez przepustek, pozwoleń, haseł dostępu oraz opłat itp., i w którym mogą zapoznać się bezpośrednio z treścią ogłoszenia.

Ustawa Pzp nie określa w sposób bezwzględny metody zamieszczenia wskazanych wyżej informacji w siedzibie zamawiającego, koncentrując się jedynie na zapewnieniu wszystkim podmiotom zainteresowanym (nie tylko wykonawcom ) nieskrępowanego dostępu do ich treści. W praktyce dyspozycje ustawy Pzp są realizowane poprzez zamieszczenia ogłoszenia na tablicy ogłoszeń zainstalowanej w siedzibie zamawiającego.

Elektroniczny system informacji wizualnej

Możliwe jest jednak zastąpienie tradycyjnej tablicy ogłoszeń (z ogłoszeniami zamieszczanymi w formie papierowej) elektronicznym systemem informacji wizualnej np. kioskiem elektronicznym gdzie za pośrednictwem ekranu dotykowego osoba zainteresowana uzyska informację o prowadzonych aktualnie przetargach lub o wyniku przetargów już rozstrzygniętych.

 

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Publikacja ogłoszenia o przetargu

Wskazać jednak należy, że informacja powinna być publikowana poprzez zastosowanie techniki umożliwiającej zapoznanie się z nią w sposób nielimitowany, ciągły, bezpośredni oraz w zakresie obejmującym jej pełną treść. Dostęp do informacji powinien odbywać się przy pomocy prostej i jasnej instrukcji korzystania z ekranu dotykowego.

Sposób publikacji ogłoszeń w powyższy sposób czyni zadość wymogom przepisów ustawy Pzp i pozwala na odejście od tradycyjnej formy tablicy ogłoszeń.