Partnerzy serwisu:
Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z zapisów umowy o zamówienie publiczne musi być tożsamy z zobowiązaniem zawartym w ofercie przetargowej.

Pytanie:

W ofercie na dostawę sprzętu sportowego wykonawca dołączył zdjęcia proponowanych urządzeń. Na zdjęciu widnieje logo producenta. Zamawiający żądał w przedmiocie zamówienia sprzętu z certyfikatem IAAF i zażądał zdjęcia proponowanego sprzętu. Przed podpisaniem umowy wykonawca dostarczył certyfikaty na sprzęt ale innego producenta. Co w takim przypadku? W przedmiocie zamówienia zamawiający żądał certyfikowanego produktu i nie wskazywał producenta, a wykonawca dostarczy taki produkt tyle tylko że producenta innego niż wskazanego na zdjęciu tłumacząc, iż było to zdjęcie poglądowe.

Odpowiedź:

Jeżeli proponowany sprzęt sportowy spełnia wszystkie wymagania zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz wymaganych posiadanych certyfikatów i dodatkowo, wykonawca nie był zobowiązany do wskazania w ofercie modelu/producenta sprzętu, to w ocenie autora, możliwe jest w tej sytuacji (na etapie realizacji) dostarczenie sprzętu innego producenta lecz spełniającego wszelkie ww. wymagania.

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Zakres świadczenia wykonawcy

Zgodnie z treścią art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy był tożsamy z zobowiązaniem zawartym w ofercie. Zatem gdy w ofercie nie wskazano producenta, a wykonawca oświadczył jedynie że wykona/oferuje zamówienie zgodnie z siwz, to należy uznać zaistniały stan faktyczny za prawidłowy.

 

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Podstawa prawna

art. 140 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

 • Zamówienia na dostawy i usługi

  Przetargi krok po kroku
  Mariola Kubicka
  Zamówienie na usługi i dostawy z zakresu działalności kulturalnej powinny polegać na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.
  Zamówienia na dostawy
 • Umowa o zamówienie publiczne

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z orzecznictwem KIO dla rozpoznania odwołania w zakresie postanowień umowy, konieczne jest dokonanie ustalenia czy poza zwiększonym ryzykiem ekonomicznym wykonawca poprzez zapisy wzoru umowy został pozbawiony możliwości sporządzenia ważnej oferty.
 • Sumowanie wartości zamówień publicznych

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  W przypadku, gdy zamówienia mają takie samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje możliwość ich uzyskania u jednego wykonawcy należy uznać, iż mamy do czynienia z jednym zamówieniem.
  Sumowanie wartości zamówień publicznych
 • Progi stosowania ustawy Pzp

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska
  W przypadku udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 30.000 euro należy stosować przepisy Pzp.
  Projekt unijny