Partnerzy serwisu:
Uniwersytet Szczeciński ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości na terenie miasta. Na nowego właściciela czeka działka wraz z budynkiem wpisanym do rejestru zabytków.

Uniwersytet Szczeciński sprzedaje grunty w centrum miasta. Nieruchomość położona  w sąsiedztwie Zamku Książąt Pomorskich to działka o powierzchni 1263 ha oraz budynek o powierzchni użytkowej 705 metrów 2. Posiada  miejsca parkingowe. Świetnie nadaje się do prowadzenia na jej terenie działalności gospodarczej.

Postępowanie ma charakter przetargu ustnego. Warunkiem udziału jest:

Złożenie do dnia 16.09.2016 r. do godz. 12.30 w Dziale Administracyjno-Gospodarczym US przy ul. Jana Pawła II 31, pok. 201 deklaracji przystąpienia do przetargu ustnego zawierającej:

- imię, nazwisko i adres oferenta albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub podmiot;

- aktualny (tzn. wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu) wypis z właściwego rejestru prowadzonego dla składającego ofertę lub kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość w przypadku osoby fizycznej;

- oświadczenie, na jaki numer rachunku należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium;

Wadium wynosi 1000 złotych. Cena wywoławcza została oszacowana na  2.993.000,00 zł Przetarg zostanie rozstrzygnięty w dniu 16.09.2016 r. o godz. 13.00 w Szczecinie, przy al. Jana Pawła II 31 (budynek administracji), pok. 010.

Przetarg w Szczecinie: Oferta przetargu Uniwersytetu Szczecińskiego

Przetarg w Szczecinie: Oferta przetargu Uniwersytetu Szczecińskiego

 • Hotel w miejscowości Babimost

  Zamówienia publiczne
  zespół Komunikaty.pl
  7 listopada 2016 roku odbędzie się przetarg nieograniczony na sprzedaż hotelu na terenie miejscowości Babimost. Warunkiem udziału jest wniesienie wadium w wysokości 38.935.
  Hotel Babimost
 • Budynek warsztatowo-biurowy i hale magazynowe

  Zamówienia publiczne
  Zespół Komunikaty.pl
  Warsztat i hale magazynowe na terenie miejscowości Łękno zostały wystawione na sprzedaż. Termin składania ofert upływa 31 sierpnia 2016 roku.
  Sprzedaż budynku warsztatowo-biurowego i hal magazynowych
 • Szkoła na sprzedaż!

  Zamówienia publiczne
  Zespół Komunikaty.pl
  Burmistrz Miasta Żary ogłosił przetarg na sprzedaż budynków dawnej szkoły. Postępowanie ma charakter nieograniczony. Cena wywoławcza 900.000,00 złotych.
  Szkoła wystawiona na sprzedaż