Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych posługuje się wartościami wyrażonymi w jednocześnie przyjmując stały kurs euro po jakim dokonuje się przeliczania wartości wyrażonych w euro na złote.

Ustawa Prawo zamówień publicznych posługuje się wartościami wyrażonymi w € jednocześnie przyjmując stały kurs euro po jakim dokonuje się przeliczania wartości wyrażonych w euro na złote.

 Realizując nałożone postanowieniami art. 35 ust. 3 Prawa zamówień publicznych zobowiązanie Prezes Rady Ministrów w dniu 18 grudnia 2019 r. wydał rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2453).