Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych posługuje się wartościami wyrażonymi w euro, jednocześnie przyjmując stały kurs, po jakim dokonuje się przeliczania wartości wyrażonych w euro na złote.

W Obwieszczeniu z dnia 3 grudnia 2021 r. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1177), ustalono kurs euro.

Zgodnie z powyższym od 1 stycznia 2022 roku kurs € w zamówieniach publicznych wynosi:

1 € = 4,4536 zł.

Ponieważ Prezes Urzędu Zamówień Publicznych nie wydał dotychczas nowego obwieszczenia, kurs € z 2022 r. obowiązuje również wobec przetargów ogłaszanych od 1 stycznia 2023 r.