Partnerzy serwisu:
W zależności od charakteru zamówienia średni czas trwania tego procesu był nieco inny, w robotach budowlanych wynosił 47 dni (w 2019 r. i 2018 r. - 46; w 2017 r. - 43), w dostawach 39 dni (w 2019 r. także 39 dni; w 2018 r. - 38; w 2017 r. - 36), i w usługi również 39 dni (w 2019 r. - 40 dni; w 2018 r. - 38; w 2017 r. - 36).

Wprowadzony w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii[1] spowodował szereg istotnych zmian w planach udzielenia zamówień publicznych przez poszczególnych zamawiających. Jednak jak wynika z opublikowanego[2] sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2020 roku czas prowadzenia procedur udzielania zamówień publicznych nie uległ wydłużeniu. W oparciu o dane zawarte w ogłoszeniach opublikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych jak i w Dzienniku Urzędowym UE, że średni czas trwania postępowania o wartości nie przekraczającej progów unijnych, liczony od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu do daty zawarcia umowy wskazanej w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, w roku 2020 wyniósł 41 dni (w roku 2019 również wynosił 41 dni) podczas gdy w roku 2018 było to średnio 40 dni  a w roku 2017 – 38 dni.

W zależności od charakteru zamówienia średni czas trwania tego procesu był nieco inny, w robotach budowlanych wynosił 47 dni (w 2019 r. i 2018 r. – 46; w 2017 r. – 43), w dostawach 39 dni (w 2019 r. także 39 dni; w 2018 r. – 38; w 2017 r. – 36), i w usługi również  39 dni (w 2019 r. – 40 dni; w 2018 r. – 38; w 2017 r. – 36).

W przypadku trybów średni czas trwania postępowania kształtował się następująco:

  • przetarg nieograniczony – 41 dni (2019 r. – 41; 2018 r. – 40; 2017 r. – 38),
  • przetarg ograniczony – 78 dni (2019 r. – 97; 2018 r. – 55; 2017 r. – 51),
  • negocjacje z ogłoszeniem – 85 dni (2019 r. – 92; 2018 r. – 61; 2017 r. – 67),
  • dialog konkurencyjny – 181 dni (2019 r. – 73; 2018 r. – 126; 2017 r. – 163),
  • partnerstwo innowacyjne – nie udzielono zamówień (2019 r. i 2018 r. także nie udzielono zamówień; 2017 r. – 105),
  • licytacja elektroniczna – 38 dni (2019 r. – 36; 2018 r. – 34; 2017 r. – 37)

Wydłużenie procedur udzielania zamówień publicznych prowadzony w 2020 r. dotyczyło przede wszystkim trybu dialogu konkurencyjnego. Aktualnie jak się wydaje trwa tendencja do utrzymania się czasu trwania procedur udzielania zamówień publicznych po wejściu w życie nowego Prawa zamówień publicznych przy czym nadal niewielką popularnością cieszy się tryb podstawowy z obligatoryjnymi negocjacjami.

Autor: Marek Okniński

[1] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491)

[2] Patrz: www.uzp.gov.pl