Partnerzy serwisu:
Zamówienie na artykuły spożywcze należy szacować w oparciu o 12-miesięczne zapotrzebowanie zamawiającego

Pytanie:

Na 2023 rok planujemy wspólne zamówienia artykułów spożywczych dla kilku jednostek. Zamawiający, któremu powierzono przeprowadzenie wspólnych zakupów, wystartuje z postępowaniem pod koniec pierwszego kwartału. Na pierwszy kwartał musimy we własnym zakresie zakupić asortyment, który będzie objęty wspólnym zamówieniem, ale dopiero od drugiego kwartału. Czy w tej sytuacji mogę oszacować ilości, które musimy zakupić we własnym zakresie na pierwszy kwartał i przeprowadzić postępowanie w procedurze odpowiadającej szacowanej wartości np. do 130.000 zł netto?

Odpowiedź eksperta:

Zamówienie na artykuły spożywcze należy szacować w oparciu o 12-miesięczne zapotrzebowanie zamawiającego. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że część zamówienia jest procedowana samodzielnie przez zamawiającego, a część, w ramach wspólnego z innymi zamawiającymi, postępowania.

Jak szacować wartość artykułów spożywczych przy zamówieniu

Szacując wartość artykułów spożywczych, zamawiający bierze pod uwagę:

* wszystkie, planowane do udzielenia, dostawy podobne (art. 30 ust. 2 ustawy Pzp),

* 12-miesięczne zapotrzebowanie zamawiającego (art. 35 ust. 1 ustawy Pzp), tj.:

- rzeczywistą łączną wartość kolejnych zamówień tego samego rodzaju, udzielonych w ciągu poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym lub roku obrotowym, z uwzględnieniem zmian ilości lub wartości zamawianych usług lub dostaw, które mogły wystąpić w ciągu 12 miesięcy następujących od udzielenia pierwszego zamówienia,

- łączną wartość zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie.

Tym samym, jednym zamówieniem w świetle ustawy Pzp są „roczne" zakupy artykułów spożywczych.

Dalsza część artykułu i więcej porad dla zamawiających i wykonawców znajdziesz na www.portalzp.pl