Partnerzy serwisu:
Bieżąca obsługa prawna urzędu, polegająca m.in. na opiniowaniu umów, zarządzeń, uchwał itp. nie jest wyłączona spod reżimu stosowania ustawy Pzp.

Pytanie:

Gmina zatrudnia prawników, którzy zajmują się opiniowaniem umów, zarządzeń, uchwał oraz występowaniem przed KIO i sądami. Uważam, że tego rodzaju usługi nie są wyłączone od stosowania ustawy Pzp, czy mam rację? Jeden z radców prawnych zajmuje się obsługą prawną jednostki i jednocześnie prowadzi sprawę przed sądem, która będzie trwać jeszcze w 2023 roku. Czy w takiej sytuacji możemy przedłużyć umowę z radcą bez stosowania przepisów ustawy Pzp, mimo że jego zadaniem jest obsługa bieżąca urzędu oraz występowanie przed sądami? Czy może należałoby oszacować osobno obsługę prawną a osobno reprezentację przed sądami?

Odpowiedź:

Bieżąca obsługa prawna urzędu, polegająca m.in. na opiniowaniu umów, zarządzeń, uchwał itp. nie jest wyłączona spod reżimu stosowania ustawy Pzp.

Do jakich usług prawnych nie stosuje się Pzp?

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jej przepisów nie stosuje się do usług prawnych:

a) zastępstwa procesowego wykonywanego przez adwokata, radcę prawnego lub prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 823), w postępowaniu arbitrażowym lub pojednawczym, lub przed sądami, trybunałami lub innymi organami publicznymi państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państw trzecich lub przed międzynarodowymi sądami, trybunałami, instancjami arbitrażowymi lub pojednawczymi,

b) doradztwa prawnego wykonywanego przez adwokata, radcę prawnego lub prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie przygotowania postępowań, o których mowa w lit. a, lub gdy zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że sprawa, której dotyczy to doradztwo, stanie się przedmiotem tych postępowań,

c) notarialnego poświadczania i uwierzytelniania dokumentów,

d) do świadczenia których wykonawcy są wyznaczani przez sąd lub trybunał danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub wyznaczani z mocy prawa w celu wykonania konkretnych zadań pod nadzorem takich trybunałów lub sądów,

e) związane z wykonywaniem władzy publicznej".

Powyższe rodzaje usług prawnych, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Pzp, należy traktować ściśle. Ponadto, jak to podkreślono w komentarzu UZP do omawianego przepisu – „Jest to szczególne wyłączenie, które nie ma zastosowania do zamawiania usług prawnych przez władze publiczne, np. do sporządzania opinii prawnych czy projektów decyzji administracyjnych na zlecenie organów władzy publicznej".

Dalsza część artykułu i więcej porad dla zamawiających i wykonawców znajdziesz na www.portalzp.pl