Partnerzy serwisu:
Jak ustalić wartość zamówienia i czy traktować prace w poszczególnych miejscowościach jako oddzielne inwestycje?

Czy gmina może zakupić materiały na potrzeby każdej z miejscowości bez przetargu czy ich wartość należy zsumować?

Pytanie

Gmina zamierza rozbudować oświetlenie w różnych miejscowościach. Czy prace w poszczególnych miejscowościach stanowią oddzielne zamówienie, czy ich wartość należy zsumować? Jeżeli gmina zakupi materiały we własnym zakresie to czy ich wartość należy zaliczyć do wartości zamówienia jako całości czy też traktować poszczególne miejscowości jako oddzielne inwestycje, co wiązałoby się z tym, że materiały dla każdej miejscowości nie przekroczą wartości 130 000 zł i można by nie stosować przepisów ustawy? Czy też należy je zsumować jako dostawy podobne i ogłosić przetarg?

Odpowiedź

Jeśli materiały konieczne do rozbudowy oświetlenia w różnych miejscowościach są podobne lub takie same pod względem przedmiotowym, wiadomo już kiedy będą potrzebne oraz można je kupić u tego samego podmiotu/podmiotów (wszystkie ww. tożsamości muszą być spełnione łącznie) to należy uznać, iż stanowią jedno zamówienie.

Wyjaśnienie

Jeśli zamawiający zdecyduje się oddać do dyspozycji wykonawcy materiały, które są niezbędne do realizacji jednego albo kilu zamówień na rozbudowę oświetlenia, to w celu ich zakupu powinien zweryfikować, czy materiały te są tożsame pod względem:

* przedmiotowym – czy dla poszczególnych miejscowości konieczny jest zakup takich samych materiałów albo zbliżonych pod względem funkcjonalnym, czy są to materiały z tej samej branży,

* czasowym – czy znany jest horyzont czasowy kiedy materiały te będą potrzebne, kiedy należy je kupić,

* podmiotowym – czy materiały dla poszczególnych miejscowości można zakupić u tych samych podmiotów.

Jeśli materiały konieczne do rozbudowy oświetlenia w różnych miejscowościach, są podobne lub takie same pod względem przedmiotowym, wiadomo już kiedy będą potrzebne oraz można je kupić u tego samego podmiotu (wszystkie ww. tożsamości muszą być spełnione łącznie), to należy uznać, iż stanowią jedno zamówienie. Należy więc zsumować ich wartość i kupić je w trybie właściwym dla tej wartości.

Podstawa prawna

Art. 30 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

Anna Kaźmierczak – praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie pracuje w departamencie ds. zamówień publicznych w jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce