Partnerzy serwisu:
Zamawiający powinien doliczyć wartość drukarki do sprzętu, który zamierza nabyć jeszcze w tym roku (zakładam, że zachodzą tutaj kryteria tożsamości podmiotowej i przedmiotowej).

Pytanie

Do działu zamówień wpłynął wniosek o zakup nowej drukarki za kwotę ok. 5 000zł, ze względu na awarię obecnie użytkowanej drukarki (koszt naprawy zepsutej drukarki wynosi ok. 2 000 zł). W tym roku zamawiający przewiduje zakupy sprzętu komputerowego, drukarek etc. w trybie przetargu nieograniczonego. Jak w trybie awaryjnym, ze względu na pilną potrzebę dokonać tego zakupu (wolna ręka, art, 30 ust.4)?.

Odpowiedź

Zamawiający powinien doliczyć wartość drukarki do sprzętu, który zamierza nabyć jeszcze w tym roku (zakładam, że zachodzą tutaj kryteria tożsamości podmiotowej i przedmiotowej).

Następnie zamawiający może zdecydować o podziale zamówienia na części stosownie do art. 30 ust. 4 ustawy Pzp i takie rozwiązanie w tej sytuacji zalecam. Stosownie do tego przepisu w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy ustawy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem, że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia. Jeśli zamawiający spełnia te warunki, to może bez konieczności uzasadniania swojej decyzji, skorzystać z ułatwień, jakie niesie za sobą ta regulacja. Skoro wartość drukarki to 5.000 zł, zamawiający może ją zamówić, bez stosowania ustawy Pzp, zgodnie z wartością jedynie tej części zamówienia.

Inną opcją byłoby skorzystanie z trybu z wolnej ręki, ale zamawiający musiałby być pewien, że będzie w stanie właściwie uzasadnić konieczność pilnej realizacji zamówienia – praktycznie z dnia na dzień, jak wskazuje się w komentarzach do Pzp.

Podstawa prawna

Art. 30 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

* Justyna Rek-Pawłowska – specjalista ds. zamówień publicznych