Partnerzy serwisu:
Zamawiający uwzględnia w rocznym sprawozdaniu zamówienia publiczne, jakie zlecił w danym roku

Pytanie

Czy koszt kart multisport dla pracowników jest zamówieniem publicznym? Całość faktury za karty w danym miesiącu ogólnie wystawiana jest na podmiot, czyli zamawiającego, część kosztów karty sportowej multisport ponosi pracownik, a część pracodawca, jest to mniej więcej 50% na 50%. Koszt pracownika potrącany jest z wynagrodzenia pracownika. Czy uwzględniamy fakturę za karty benefit w sprawozdaniu do UZP?

Odpowiedź

Tak, wynagrodzenie dla wykonawcy, z tytułu zakupu kart sportowych dla pracowników powinno być wykazane w rocznym sprawozdaniu do UZP.

Zamawiający uwzględnia w rocznym sprawozdaniu zamówienia publiczne, jakie zlecił w danym roku. Należy uznać, że umowa, jaką zamawiający zawiera z firmą oferującą karty multisport, stanowi umowę o zamówienie publiczne i nie ma przy tym znaczenia źródło jej sfinansowania. Zamawiający samodzielnie i we własnym imieniu zobowiązuje się wobec wykonawcy i dokonuje na jego rzecz określonego przysporzenia, wykonawca zaś zobowiązany jest do spełnienia świadczenia wzajemnego w postaci określonych w umowie usług.

Zamawiający, celem zawarcia tego rodzaju umowy, jest zobowiązany przeprowadzić procedurę zlecenia zamówienia publicznego. Następnie to on jest podmiotem zobowiązania zapłaty za zakupione karnety, mimo, ze finansuje je ze środków z ZFŚS i częściowo z wynagrodzenia pracownika.

W związku z powyższym tego rodzaju wydatki powinny zostać uwzględnione w rocznym sprawozdaniu z udzielonych zamówień publicznych.

Podstawa prawna 

Art. 7 pkt 32 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

* Justyna Rek-Pawłowska – prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki, od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców