Partnerzy serwisu:
Pozytywne zaopiniowanie likwidacji przygotowanej poprzez wskazanie, że cena uzyskana z likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszona o koszty likwidacji na tych zasadach będzie diametralnie niższa niż cena oferowana przez inwestora, nie mówiąc już o czarnym scenariuszu. Stanowczo rekomenduję Pre Pack, lecz oczywiste, że decyzję będzie podejmował sąd.

Jestem inwestorem, chciałbym kupić przedsiębiorstwo w ruchu, które potrzebuje niewielkiego doinwestowania. Mam na oku sieć restauracji, ale przeraża mnie poziom zadłużenia. Mówią, że to przez Covid. W dodatku otrzymali subwencję z PFR a coraz częściej mówi się, że podejmowane będą działania zmierzając do odzyskania subwencji a wiem, że oni zlikwidowali kilka nierentownych restauracji i zwolnili część ludzi. Teraz chcą składać wniosek upadłościowy a mają taki dobrze wyszkolony personel i świetne punkty lokalizacji restauracji. Na szczęście z pracownikami i wynajmującymi rozliczają się na bieżąco i jak na razie nikt nie wypowiada umów.

Rozmawiałem z zarządem firmy i zaproponowali mi likwidację przygotowaną, no żeby został oferentem i przejął to przedsiębiorstwo bez długów wraz z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości. To brzmi interesującą. Razem z doradcą restrukturyzacyjnym przeanalizowaliśmy zalety tego rozwiązania, dochodząc do wniosku, że jeśli naszą ofertę dołączymy do wniosku o ogłoszenie upadłości i wpłacimy depozyt odpowiadający pełnej ceny za przedsiębiorstwo, to już w dniu ogłoszenia upadłości wejdziemy w jego posiadanie. To bardzo dobre informacje, nie wyobrażam sobie, ile czasu i pieniędzy musiałbym wydać na rekrutację i szkolenia pracowników. Tu mam to na tacy. Ponadto znalezienie takich lokalizacji na restauracje i wypromowanie ich na rynku to też duża niewiadoma. Doradca powiedział, że musimy poprosić biegłego sądowego z zakresu wyceny przedsiębiorstw o sporządzenie opisu i oszacowania przedsiębiorstwa, co nie będzie tanie, ale jest to warunek konieczny, gdyż ta właśnie wycena będzie podstawą do ustalenia oferowanej ceny. Jeśli zatem mogę szybko przejąć przedsiębiorstwo bez długów to działajmy!

Jestem zarządem firmy prowadzącej sieć restauracji. Covid nas załatwił. Szkoda, tyle lat budowaliśmy sieć i zespół. Mamy świetnych pracowników i managerów, którzy to wspaniale ogarniają.  Wspólnicy już więcej nie dołożą a wiem, że PFR będzie chciał też zwrotu części subwencji za zlikwidowane miejsca pracy. Wierzyciele byliby skłonni umorzyć część długów, ale stawiają warunki, że musimy tu i teraz wyłożyć pieniądze. W dodatku wiem, że jest przepis, że mogą dochodzić z mojego prywatnego majątku, jeśli w terminie 30 dni od powstania niewypłacalności nie złoże wniosku upadłościowego. Trafia się jednak inwestor i namawia mnie na likwidację przygotowaną (Pre Pack). Obiecuje, że jak się uda to nadal będę zarządzał siecią. Raz jeszcze proszę wspólników o wsparcie. Nadal są na nie. Inwestor ciśnie, a co tam jak mamy upadać to przynajmniej Pre Pack zachowa miejsca pracy i lokale będą nadal funkcjonować. Spotykam się z inwestorem i z biegłym sądowym, działamy.  Inwestor sfinansuje koszt przygotowania i opłacenia wniosku upadłościowego wszystkie niezbędne opłaty.

Trzy tygodnie później ……

Jestem tymczasowym nadzorcą wyznaczonym w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości sieci restauracji oraz zatwierdzenia warunków sprzedaży przedsiębiorstwa w likwidacji przygotowanej. Dostałem zarządzenie z sądu o sporządzeniu sprawozdania tymczasowego nadzorcy, w którym musze wypowiedzieć się nt. zasadności zatwierdzenia warunków sprzedaży poprzez porównanie oferowanej przez inwestora ceny z ceną jaką można by uzyskać za przedsiębiorstwo przy likwidacji po ogłoszeniu upadłości na zasadach ogólnych, pomniejszoną o koszty likwidacji na zasadach ogólnych. Z tego co widzę to inwestor dokonał wpłaty pełnej ceny, zatem nie tylko jest wiarygodny, ale też przejmie przedsiębiorstwo w dniu ogłoszenia upadłości, co gwarantuje, że masa upadłości zaoszczędzi całkiem pokaźne sumy. Na dodatek jest wielkie ryzyko, którego masa nie może wziąć na swoje barki, bo jeśli po ogłoszeniu upadłości wprowadzą kolejny lockdown to w ogóle nie będzie zasadności prowadzenia przedsiębiorstwa i trzeba będzie zamykać restauracje, zwalniać ludzi i wyprzedawać wyposażenie. Scenariusz czarny, ale realny. Pozytywne zaopiniowanie likwidacji przygotowanej poprzez wskazanie, że cena uzyskana z likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszona o koszty likwidacji na tych zasadach będzie diametralnie niższa niż cena oferowana przez inwestora, nie mówiąc już o czarnym scenariuszu. Stanowczo rekomenduję Pre Pack, lecz oczywiste, że decyzję będzie podejmował sąd.

Miesiąc później …

Sąd upadłościowy ogłasza upadłość i zatwierdza warunki sprzedaży sieci restauracji za oferowaną przez inwestora cenę. Wyznacza syndyka i w tym samym dniu odbywa się przejęcie przedsiębiorstwa. Dwa miesiące później Inwestor podpisuje z syndykiem umowę nabycia przedsiębiorstwa a po zatwierdzeniu listy wierzytelności i planu podziału syndyk dokonuje spłat wierzycieli (co jest możliwe w okresie kwartału od zwolnienia depozytu do masy upadłości).

Tak w sposób modelowy można by opisać przebieg likwidacji przygotowanej w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Oczywiście patrząc na latami ciągnące się postępowania upadłościowe, olbrzymie koszty generowane na odprawy pracownicze, przejęcie majątku, jego zabezpieczenie i przechowanie a następnie okazywanie i zbywanie, Pre Pack jest rozwiązaniem, z którego wszyscy interesariusze winni być zadowoleni. Inwestor – bo szybko i bezpiecznie kupił przedsiębiorstwo w ruchu bez długów, Dłużnik – bo w terminie złożył wniosek upadłościowy i ochronił się przed odpowiedzialnością osobista, Wierzyciele – bo szybko odzyskali znaczną część wierzytelności, Sąd – bo postępowanie trwać będzie stosunkowo krótko, nadzór komisarski będzie stosunkowo prosty, a akta postępowania na pewno zmieszczą się w II – III tomach, Syndyk – gdyż doszło do przejścia zakładu pracy na nowego nabywcę i zakończona została likwidacja masy upadłości, zatem ryzyko związane z zabezpieczeniem mienia masy nie istnieje, a nadto moment rozliczenia wynagrodzenia dla syndyk znacznie przybliża się w związku rychłym zakończeniem postępowania. Co więcej wymagać?

 • Pre Pack - co to takiego?

  pre pack
  Jerzy Sławek
  Pre Pack, bo takiej nazwy łatwiej używać, to szybka możliwość sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo składników majątkowych stanowiących znaczną część upadającego przedsiębiorstwa, która następuje wraz z ogłoszeniem upadłości tego podmiotu, którego majątek jest sprzedawany.
  Upadłość
 • Kupowanie ruchomości od syndyka

  zbywania ruchomości
  Jerzy Sławek
  Co zazwyczaj sprzedają syndycy? Ponieważ najwięcej upadłości dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. konsumenci), często w skład masy upadłości wchodzą rzeczy stanowiące rzeczy codziennego użytku, które nie są niezbędne upadłemu w gospodarstwie domowym.
 • Jakie są skutki ogłoszenia upadłości

  upadłość
  Jerzy Sławek
  Po pierwsze trzeba podkreślić, że postanowienie o ogłoszeniu upadłości, nawet nieprawomocne, jest skuteczne i wykonalne z dniem jej ogłoszenia.
  Upadłość konsumencka