Partnerzy serwisu:
Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów tzw. trzynasta emerytura jest świadczeniem wypłacanym z urzędu od 2019 roku, a od dwóch lat gwarantowanym ustawowo dla wszystkich emerytów i rencistów.

Również kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów tzw. czternasta emerytura jest świadczeniem wypłacanym z urzędu na podstawie ustawy.

Zarówno trzynasta, jak i czternasta emerytura są zwolnione z egzekucji.

Z kwoty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, jak również z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów nie dokonuje się potrąceń i egzekucji. Oznacza to, że ani komornik sądowy, ani też administracyjny organ egzekucyjny nie może dokonać zajęcia tego rodzaju świadczeń. Kwoty trzynastej i czternastej emerytury zwolnione są w całości z egzekucji. Kwota ta w całości przysługuje emerytowi lub renciście.

Czy kwoty wpłacane na rachunek bankowy emeryta/rencisty podlegają zajęciu?

Ponadto kwoty wypłacone na rachunek bankowy emeryta i rencisty również nie podlegają zajęciu. Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych, pochodzące z trzynastej i czternastej emerytury są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

Podobnie sytuacja ma miejsce, kiedy emeryt lub rencista posiada konto w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK). Na imiennym rachunku członka kasy, kwota trzynastej i czternastej emerytury jest wolna od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

Ustawodawca zagwarantował, aby kwoty pochodzące z dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów tzw. trzynasta emerytura, jak również kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów tzw. czternasta emerytura nie podlegały egzekucji i w całości zostały z niej zwolnione, zarówno bezpośrednio w organie je wypłacającym, a także na rachunku bankowym i rachunku SKOK.