Partnerzy serwisu:
Analizujemy plany samorządów i firm odpowiedzialnych za komunikację miejską w największych miastach Polski Zachodniej. Jakie przetargi związane z transportem publicznym mają tam zostać ogłoszone jeszcze w 2022 roku?

Chociaż sytuacja finansowa polskich samorządów nie jest najlepsza, to do końca czwartego kwartału 2022 roku wiele z nich planuje rozpocząć szereg procedur przetargowych, które powinny zainteresować przedsiębiorców z całej Polski. Wybraliśmy najciekawsze z nich, pochodzące ze stolic województw Polski Zachodniej. Do udziału, w jakich postępowaniach powinni się szykować przedsiębiorcy, działający w branżach związanych z komunikacją miejską?

Przetargi w Szczecinie. Kto dostarczy paliwo autobusom miejskim?

Szczeciński Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w najbliższym czasie rozpisze przetarg na dostawy paliwa dla samochodów służbowych ZDiTM. Na ten cel zostanie przeznaczone ponad 378 tys. zł.

Do końca roku ma też być ogłoszone postępowanie przetargowe dotyczące m.in. usługi w zakresie utrzymania w sprawności technicznej obiektów i urządzeń znajdujących się na trasach komunikacyjnych Szczecina. Wartość tego przedsięwzięcia szacowana jest przez urzędników na 900 tys. zł.

Przetargi w Gorzowie Wlkp. Poszukiwany nadzór inwestorski

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. zapowiada rozpisanie procedury przetargowej na nadzór inwestorski na budowie węzła przesiadkowego przy dworcu PKP wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej. Wartość tego zamówienia to 915 tys. zł.

Niebagatelne znaczenie dla systemu transportu publicznego w tym mieście będzie też z pewnością miała budowa jego północnej obwodnicy. Do końca roku 2022 ma być ogłoszony przetarg na wybór podmiotu, który zajmie się nadzorem inwestorskim I etapu tego przedsięwzięcia. Na realizację tego zadania gorzowski magistrat planuje przeznaczyć 500 tys. zł.

Przetargi w Poznaniu. Miasto inwestuje w linie tramwajowe.

Do końca 2022 r. poznański ZTM planuje rozpisać przetarg na utrzymanie systemu ITS (Inteligentny System Transportowy) o wartości 300 tys. zł. Podmiot chce też zlecić przeprowadzenie badania i oceny standardów jakości w komunikacji miejskiej w 2023 r. Szacunkowa wartość tego przedsięwzięcia to 480 tys. zł. W IV kwartale 2022 roku ma poza tym zostać ogłoszony przetarg na konwojowanie utargów z poznańskich Punktów Obsługi Klienta i biletomatów mobilnych. Na to zlecenie urzędnicy przeznaczą kwotę 156 tys. zł.

Natomiast Urząd Miasta stolicy Wielkopolski ma w swoich planach rozpisanie przetargów na sporządzenie studiów wykonalności oraz przygotowanie wniosków o dofinansowanie dla trzech zadań dotyczących inwestycji tramwajowych. Pierwszy z nich dotyczy II etapu budowy tramwaju na Naramowice. Przewidywana wartość tego zlecenia to ponad 162 tys. zł.

Do końca tego roku ma też zostać rozpisane postępowanie przetargowe na sporządzenie studium wykonalności i przygotowanie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia o nazwie „Tramwaj Poznań – Wschód". Na ten cel poznański magistrat przeznaczy ponad 138 tys. zł. Następny tramwajowy projekt, na realizację którego ma być rozpisany przetarg, to studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie zadania „Tramwaj na Kopernika" (budowa połączenia tramwajowego na osiedle Kopernika – tzw. Projekt Copernicus). Wartość szacunkowa tego przedsięwzięcia to 105 tys. zł.

Przetargi we Wrocławiu. Tu są pieniądze na nowe tory

Na kwestiach związanych z transportem tramwajowym skupiać się będzie w IV kwartale 2022 r. również wrocławskie MPK. Przedsiębiorstwo zapowiada rozpisanie przetargów dotyczących kilku inwestycji w miejską infrastrukturę szynową. Pierwszym z nich jest wymiana rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego i Szewskiej (rozjazd od strony ul. Krupniczej wraz z odcinkiem prostym od ul. Świdnickiej do ul. Szewskiej). Wartość tego zamówienia jest przez wrocławskich urzędników szacowana na ponad 2,4 mln zł.

Plany MPK zakładają także rozpisanie przetargu na modernizację torowiska tramwajowego w ul. Legnickiej od ul. Sokolniczej do pl. Strzegomskiego. Na realizację tego zamówienia przewidziano kwotę ok. 7,3 mln zł. Wrocławskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne planuje również ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej specyfikacji rozjazdów oraz remontu torowisk w stolicy województwa dolnośląskiego. Wartość tego zamówienia szacowana jest na ponad 223,7 tys. zł.

Do końca roku ma zostać także ogłoszone postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej remontu tramwajowej sieci trakcyjnej na ul. Legnickiej na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Niedźwiedziej. MPK Wrocław przeznaczy na realizację tego zamówienia kwotę 110 tys. zł.