Partnerzy serwisu:
W przypadku przedłużenia w drodze aneksu terminu obowiązywania wcześniej zawartej umowy, zamawiający może narazić się na zarzut udzielenia zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy.

Pytanie

Wkrótce kończy się nam umowa z Pocztą Polską na świadczenie usług pocztowych zawarta zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp. Czy na następny okres należy zawrzeć nową umowę, czy można aneksować starą?

Odpowiedź

W opisanej sytuacji konieczne będzie zawarcie nowej umowy, poprzedzone przeprowadzeniem procedury w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 66 oraz art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.

Zważyć bowiem należy, że aneksowanie zawartej umowy w celu przedłużenia jej obowiązywania byłoby sprzeczne z postanowieniami ustawy, która obliguje zamawiających do określenia wartości szacunkowej danego zamówienia (art. 32 ust. 1 ustawy Pzp), a następnie - w przypadku oszacowania jej na kwotę przekraczającą równowartość kwoty 14 000 euro - wdrożenia odpowiedniego trybu w celu wyboru wykonawcy.

W przypadku przedłużenia w drodze aneksu terminu obowiązywania wcześniej zawartej umowy zamawiający naraziłby się zatem na zarzut udzielenia zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy.

Podstawa prawna: art. 32 ust. 1, art. 66, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest radcą prawnym specjalizujący się w Prawie zamówień publicznych.

www.portalzp.pl