Partnerzy serwisu:
Nie można w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości.

Pytanie

Zajmujemy się obsługą szkół ponadgimnazjalnych na terenie danego powiatu. Każda obsługiwana przez nas jednostka (szkoła) posiada osobny budżet i wykazuje osobne sprawozdania. Chcemy przeprowadzić rozeznanie cenowe na dostawę kuponów podarunkowych dla tych jednostek. Czy w takim przypadku wartość zamówienia należy liczyć razem jako całość dla wszystkich jednostek, co daje razem 100.000 zł? Jeśli zamówienie będzie realizowane dla każdej jednostki z osobna, to poszczególna wartość nie przekroczy 14.000 euro. Natomiast, jeśli liczona kwota ma być na wszystkie jednostki razem, to w takim wypadku będzie to więcej niż 14.000 euro. Oprócz tego mamy problem z przeprowadzeniem usługi np. na przegląd kominów wentylacyjnych. Koszt przeglądu dla jednej jednostki wynosi ok 1.000 zł. W naszym wewnętrznym regulaminie mamy zapis, że do kwoty 3.000 zł nie potrzeba przeprowadzać rozeznania cenowego i stosowania całej procedury. To znaczy, że jeśli znowu nie będzie brało się pod uwagę zbiorczego zamówienia nie przekroczymy kwoty 3.000 zł.

Odpowiedź

Dokonując wyceny szacunkowej zamówienia nie możesz działać w celu obejścia ustawy Pzp, tak obniżając jej wartość lub dzieląc na sztuczne części, aby nie wejść w tzw. progi przetargowe. Dostawę kuponów podarunkowych należy zsumować i zastosować tryb ustawowy.

 

Wartość zamówienia - zobacz co musisz wiedzieć>>

Wyjaśnienie

Nie możesz w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Nawet gdyby każda z części, tj. zakup kuponów dla każdej ze szkół, stanowiła przedmiot odrębnego postępowania, to i tak wartością zamówienia będzie łączna wartość poszczególnych części zamówienia. Podobnie jest w sytuacji, gdy dopuściłbyś się możliwość składania ofert częściowych.

Wszystko zgodnie z ustawą Pzp!

W powyższej sytuacji występuje zarówno tożsamość czasowa, przedmiotowa jak i podmiotowa zamówienia. Tym samym brak jest w powyższej sytuacji możliwości przeprowadzenia odrębnych postępowań o wartości szacunkowej niższej niż równowartość 14 tys. euro każde. Analogicznie należy postąpić w wypadku zlecania usług np. przeglądu kominów wentylacyjnych.

Zastosuj przepisy właściwe dla danej części zamówienia

Wspomnieć warto o art. 6 a ustawy Pzp. Stanowi on, że w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część możesz stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty:

- 80.000 euro dla dostaw lub usług oraz

- 1.000.000 euro dla robót budowlanych,

pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.

Podstawa prawna: art. 6a, art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem, specjalistą ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl