Partnerzy serwisu:
Poprawa formularza ofertowego jest dopuszczalna gdy nie spowoduje istotnych zmian w ofercie.

Pytanie

W formularzu cenowym wykonawca powielił 4 pozycje. Ceny jednostkowe pozycji są takie same, ale ilość asortymentu w jednej z pozycji została zwiększona. Czy można poprawić formularz cenowy na podstawie art. 87 pkt 2 ust. 3 wykreślając 4 zdublowane pozycje?

Odpowiedź

Jeżeli wykreślenie nadprogramowych pozycji nie spowoduje istotnych zmian w ofercie, to dopuszczalna będzie poprawa formularza ofertowego w tym zakresie.

Niezwykle trudno jest proponować, jakie działania powinny zostać podjęte przez zamawiającego, zwłaszcza w odniesieniu do poprawiania formularza ofertowego, jeżeli nie zna się dokumentacji postępowania (zapisów siwz, pozycji zdublowanych itp.). Odnosząc się jednak do ogólnie do przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, że podanie tych samych pozycji więcej razy niż to było wymagane przez zamawiającego prowadzi do niezgodności treści oferty z treścią siwz. Jeżeli wykreślenie nadprogramowych pozycji nie spowoduje istotnych zmian w ofercie, to dopuszczalna będzie poprawa formularza ofertowego w tym zakresie.

 • Ocena ofert jest jawna

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Wykonawca zainteresowany przebiegiem oceny ofert w zakresie kryteriów subiektywnych może zażądać od zamawiającego ujawnienia kart indywidualnej oceny ofert sporządzonych przez członków komisji przetargowej.
 • Nie każdą pomyłkę można poprawić

  Przetargi krok po kroku
  Ksenia Latos
  W Prawie zamówień publicznych nie znajdziemy definicji "oczywistej omyłki pisarskiej". Jak zatem należy ja rozumieć oraz jakie są zasady poprawiania oczywistych pomyłek pisarskich?
 • Błędne wskazanie stawki VAT - odrzucenie oferty?

  Przetargi krok po kroku
  Eliza Grodzka
  Błędne wskazanie stawki VAT, nawet gdy zamawiający nie określił jej w siwz, skutkuje odrzuceniem oferty.