Partnerzy serwisu:
Zamawiający ma możliwość wystąpienia do wykonawcy o stosowne wyjaśnienia oferty i w zależności od ich treści podjąć dalsze przewidziane ustawą czynności.

Pytanie

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymagał dostarczenie akcesoriów do urządzenia (zestaw), w skład którego wchodzi: 2 kartony, 5 taśm do drukarki, 3 płytki. Wykonawca w formularzu cenowym, w nazwie zaoferowanego asortymentu wpisał akcesoria do urządzenia, natomiast z załączonych (wymaganych) katalogów wynika, że zestaw zawiera 6 płytek a nie 3. Jak zamawiający powinien postąpić w tej sytuacji?

Odpowiedź

W opisanym przypadku zamawiający ma możliwość wystąpienia do wykonawcy o stosowne wyjaśnienia oferty i w zależności od ich treści podjąć dalsze przewidziane ustawą czynności.

Wyjaśnienia do oferty

W przypadku wątpliwości dotyczących treści złożonej oferty zamawiający ma prawo zwrócić się do wykonawcy na podstawie art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z wnioskiem o złożenie stosownych wyjaśnień.

Ponieważ w treści złożonej oferty wykonawca nie wyspecyfikował szczegółowo jakie elementy wchodzą w skład zestawu akcesoriów do urządzenia, a z załączonych przez niego dokumentów, dotyczących przedmiotu zamówienia wynika, że są one w pełni zgodne z wymaganiami zamawiającego, w celu ustalenia rzeczywistej woli wykonawcy niezbędne będzie uzyskanie od niego stosownych wyjaśnień. Zapisz się na newsletter! Co wtorek na Twojej skrzynce >>

Jeżeli wykonawca potwierdzi, iż zaoferował zestaw składający się z elementów jakich wymagał zamawiający (zarówno w odniesieniu do ich rodzaju jak i ilości), wówczas powinien przyjąć, iż treść złożonej oferty odpowiada treści siwz, a jedynie załączony katalog zawiera błędy.

www.portalzp.pl