Partnerzy serwisu:
Istnieje możliwość zawarcia umowy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, którą w chwili zawierania umowy ma zawieszoną działalność gospodarczą. Niemniej jednak zawarcie umowy i jej wykonywanie może rodzić negatywne konsekwencje skarbowe.

Pytanie

Jeden z wykonawców - jednoosobowy przedsiębiorca - złożył ofertę w okresie, gdy jego działalność w CEIDG miała status zawieszony. Co ma zrobić zamawiający na etapie oceny oferty?

Odpowiedź

Zawieszenie działalności gospodarczej nie uniemożliwia brania udział w postępowaniach przetargowych. Istnieje możliwość zawarcia umowy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, którą ma w chwili zawierania umowy działalność gospodarczą zawieszoną, niemniej jednak zawarcie umowy i jej wykonywanie dla tej osoby w momencie, kiedy ma zawieszoną działalność może rodzić negatywne konsekwencje skarbowe.

Kto nie może wziąć udziału w postępowaniu?

Treść definicji wykonawcy wynikająca z ustawy Prawo zamówień publicznych nie uniemożliwia brania udziału w postępowaniach przetargowych osobom fizycznym, które prowadzą działalność gospodarczą, które tę działalność zawiesiły na dzień ubiegania się o zamówienie publiczne. Dodatkowo wskazać należy, iż art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie zawiera przesłanki dotyczącej wykluczenia z udziału w postępowaniu wykonawcy, który zawiesił działalność gospodarczą.

Odwieszenie działalności gospodarczej

Jednak przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienie publicznego należałoby działalność gospodarczą odwiesić, bowiem w trakcie zawieszenia działalności nie możne dany przedsiębiorca uzyskiwać przychodów z jej prowadzenia, a po podpisaniu umowy to będzie miało miejsce. Zapisz się na newsletter! Najnowsze wiadomości z zakresu Prawa zamówień publicznych co wtorek na Twojej skrzynce >>

Uwaga!

Oczywiście istnieje możliwość zawarcia umowy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, którą ma w chwili zawierania umowy działalność gospodarczą zawieszoną, niemniej jednak zawarcie umowy i jej wykonywanie dla tej osoby w momencie, kiedy ma zawieszoną działalność może rodzić negatywne konsekwencje skarbowe, ponieważ w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z działalności gospodarczej.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 11, art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.); art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. 2013 r. poz. 672)

www.portalzp.pl

 • WZÓR wniosku o udzielenie informacji z publicznego otwarcia ofert

  Prawo zamówień publicznych
  Marek Okniński
  Ustawodawca zobowiązał zamawiającego do przekazania informacji z publicznego otwarcia ofert wykonawcom, którzy nie byli obecni przy ich otwieraniu. Pobierz WZÓR wniosku o udzielenie informacji z publicznego otwarcia złożonych ofert.
  Każdy zainteresowany może wziąć udział w otwarciu ofert przetargowych.
 • Wątpliwości co do oferty? Zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia

  Przetargi krok po kroku
  Dominika Perkowska
  Zamawiający ma możliwość wystąpienia do wykonawcy o stosowne wyjaśnienia oferty i w zależności od ich treści podjąć dalsze przewidziane ustawą czynności.
 • Zasada pisemności postępowania o zamówienie publiczne

  Przetargi krok po kroku
  Mariola Kubicka
  Jedną z podstawowych zasad w zamówieniach publicznych jest zasada pisemności, określona w art. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  Wycofanie oferty przez wykonawcę jest oświadczeniem woli i wymaga formy pisemnej.
 • SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

  Zamówienia publiczne
  Andrzej Łukaszewicz
  W dniu 24 grudnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 8 listopada 2013 r. Ustawa ta zawiera szereg istotnych przepisów dotyczących ochrony praw podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówień publicznych, które muszą znaleźć swoje odbicie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
  Roboty budowlane